Skip to main content

/Z-zi4 YDRYSORFA; VN Cl'NWYS PETHAU YSBRYDOL A BüDDIOL. ÔYHÖEDDEDIG DAN OLYGÎAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhif. 188. AWST, 1846. Pris 6cli. Y CYNWYSIAD. Duwinyddiaeth— Rhagluniad ac Etholedigaeth........... 225 Ailenedigaeth.............................. 229 Pen-arglwyddiaeth Duw ................ 232 Traethodau, <|'C.— Yr angenrheidrwydd am wybod tym- her ein hysbrvdoedd................... 233 Afonydd........"...............,........... 236 Y Môr Maiw.............................. 237 Dychweliad yr Iuddewon............... 238 Pabyddiaeth fel y mae .................. 239 Ffydd...................................... 240 Gohebiaethau,— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Charles, Bala, atMr. R. Jones, Tŷ bwlcyn 241 Dyfyniad o lythyr oddiwrth y Parch. James Hughes, Llundain............ 241 Sÿtwadau ar Bregethto— Rhodres yn yr areithfa .................. 242 Defnyddioldeb Pregethu ............... 242 Pregethu Crist............................ 242 Hysbysiadau Crefyddol, Qc.— Diwygiadau Crefyddol yn America ... 242 Y Diwygiad yn óerrnany............... 243 Rhif a Llâfur Ysgölion Sabbothoî Gwynedd a Threfydd Lloegr, am y fiwyddyn 1845........................ 245 Cofhodau Cymdeithasfa y Bala, 1846 246 Araeth y Parch. J. Phillips ar Natur Eglwys................................. 246 Barddoniaeth,— Esgyniad Cristi'rnef..................... 251 Englynion cofFadwriaetliol am y Parch. J.Elias, Mòn........................... 252 Hancsion Cenadoi a Gwla/lol,— Y Ffrancodyn Ynysoedd MôryDe... 252 Cymdeithas Genadol Dramor y Cyf- undeb.................................... 253 Y Senedd Ymerodrol........."............ 254 Cofiant a Marwolaethau,— Cofiant Mr. D. Prosser, Cendl......... 255 Marwolaethau.............................> 256 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN Y CYHOEDDWYR, EASTGATE ST. >; >" f§ >:■