Skip to main content

á* ^£L£ ŵÄ /, ^ ^r Y DRYSORFA; YN CYNWyS PETHAÜ YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGrlAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhif. 187. GORPHENAF, 1846. PRib 6ch. Y- CYSWYSIAfc. - Y diweddar.Barch. J. Parry............. 193 ] Du teìnyddiaeth— Duw yn raawrhau dyn................., 195. Egìurhad byr ar.Dat. 19. 11—16...... 200 j TrmthodaUy ỳc-— Gwyrthiau yr Aiffl ......,.,;............ 202 | Dyddanwch y Cristion.................. 203;. | Yr Iuddewon a Chrefydd y byd ....... 204 \ Pabyddíaeth fel y mae . y,,............. 205 | Seryddiaeth,— , Cylchdroadau Amser.....-.-... X......... 207 ! Gohebiaetháu,-^- • " ' ' ÿ LJythyr y Parch. R. Jonës,.Bäla ..... 208 ; Dirwest—Y Fasnach Feddwol......... 209. ' Dylanwad Moesol........................ 209 í Congl y Pregethwr,— Pregethu.................................... 209 Pregethu eglur ............................ 209 tíy$býèmdau Cr'efyddol,^;ç.-r- Cyrnayí»Liyerpool.........;•............., 210 Crs^ydd-ÿn Fftainc..........,........... 216 Pabyddiaeth yn Ngh ymru ,........;.. 217 Bàrddomaeth,— Emyn.—-£ Awn yn hyderus at orsedd- ý gras'.................................. 218 Gorpbènwyd ............................ 218 Dau Englyn arfarwolaeth y Paích, J, EUas........-.....,...................... 218 Dyrchafiad Crist.......................... 218 Hanesìon Cenadol, §c.— ' ..-. Llythyr oddiwrth y Parch. Daniei J&nes, Cassia.......................... 2Ì9 DYftTîiad alythyr y Pareh. T. Jones, -. Gassia.....,..........................,.v.. 2tl íMarebìaü at Gyfeillion y Genadaeth jD?amor._......................í......... 222 TBarwsion Gwladol,— Itali. - Marwolaeth y Pab...-...........| 222 America................................... 223 Senedd Prydain Fawr...................*22S Cofiant, §c.— . Cofiant Miss BaYÌe»;. Aberystwyth ... 223 CAERLLEON; ARGRAFFWYD GAN Y CYHOEDDWYR, EASTGATE ST. July 1846, , . .. *