Skip to main content

y/r 7 t /prt* >/ Y DRY YN C PETHAU YSBRYDOL A BUDDÎOL. YN CVNWYS CYHOEDDFDIG DAN OLYGÎAD V TREFNYDDION CALFiNAIDD. E.HIF. 185. MAI, 1846. Pris 6cli. Y CYNWYSIAI}., Y Lìeidr ar y groes—Pregeth y Parch. Merle D'Aubnjne, parhad o......... 129 Nodiadau ar Joö 4. 18. a 15. 15...... 132 Dylanwad Ffydd ......................... 133 Gatecism o Hanes Iesu Grist, parhad o ] 34 Holwyddoreg o barth yr agwedd fwyaf addas mewn gweddi................... 135 YmdTechiadau ychwanegol gyda'r aeh- os Oenadol yn angenrheidiol......... 136 Defnyddioldeb Mynyddoedd............ 138 Uchd'er Mynyddoedd y byd............ 139 Dvwediadau cjmwysfawr ............... 139 Byrdra oes dyn........................... 139 Man sylwadau Seryddol ................ 140 Dull yr henafìaid o ranu Cylch y Deu- ddeng Arwydd (Zodiac) ............ 141 Casgliadau pen gorllewinol Sir Feirion- ydd at y Cymdeithasau Cenadol Tra- mor a Chartrefol........................ 142 Casgliadau at Sapel New York, Am- erica ..................................... 142 Cyngor Donald........................... 143 {< Cyfiawnder Ymarferol" J« <*»el cam 144 Cais am Gyngor Meddygol............ 144 Y Mòr Marw.............................. 144 " Yr Urim a'r Thummim"............ 144 Gofyniad ynghylch y Bibl ............ 144 Y Peswch a'r diffyg anadl............". 145- Adolygiad ar "Triniaeth Pytaíws"... 145 " Y Traethodydd," Rhan Y. a YI... 145 Cofiant Capt. J. Jones, Lîverpool..... 146 Hynodion buchedd Mrs. J. \\'illiams, Cae-du, Llanengan.................... 147 Marwolaethau...................... 149, 150 Y Cyngrair Efengylaidd—Cyfarfod vn Sir Fon......................"............ 151 Cyfarfod Ysgolion Ystrad Gynlais ... 151 Cofnodaü Cymdeithasfa y Drefnewydd yn Sir Drefaldwyn..................... 151 Llythyr oddiwrth y Parch. Daniel Jones, Cenadwr, Calcutta............ 155 Pa le yr aeth!—Llinellau ar farwol- aeth Mr. D. Davies, Caerfyrcìdin... 159 Hanesion Gwladol — Ychwaneg o ryfel yn yr India.............................. 160 Senedd Prydain Fawr..............,...... 160 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J, a J. PARRY, EÀSTGATE STRF.ET May* 1840.