Skip to main content

Y DR7SORFA; YN CVNWTS PETHAU YSBRYDOL A BÜDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYOIAD Y TREFItfYDDION CALFI2STAIDD. Rhif. 184. EBRILL, 1846. Pris Cch. Y CYtfWYSIAD. Y Llèîdr ar y Groes.-—Pregeíh gan y Parch. J. IL Merle D'Aubigne .... 97 Pa fodd i íbd yn ddedwydd ............ 99 Hunan-adnabyddiaeth................... 99 Bvr-dd\ wediadau ....................... 99 Mor Gaìälea. &c ........................ Itf Drwg EnlBb.............................. 10! FfordÖ i ddirýmu Enllib................ 104 Nid yw y Jesuitiaid byth yn canu .... 104 Pabyddiaeth yn America ............... 104 Pegwn y Gogledd ........................ lOô Effèithiau Goleuni ar y Cyfansòddiad dynòl.......................".............. 106 Casgliadau at Gapel New York, Am- crica .................................... 107 Talu Dyled y Capeli..................... 108 " Yr Crim a'r Thummim" ........... 108 Cofiant y Parch. James Hughes, o Lundain................................. 109 " Cy wydd y Farn Fawr"............... 109 Ll\ gfiad yn y Pytatws.................. 110 Cyfrif o'r arian a dderbyniwyd'at y Genadaeth Dramor a Chartrefol yn Sir Drefaldwyn ........................ 110 Y Pregethwr a'r Athraw ................ 111 Amcan addysg Ysgolion Sabbòthol, a'r moddion goreu i'w gwblhau__ 112 Goror Clawdd Offa....................... 1 13 Ysgariad yr Eglwys a'r Wladwriaeth . 1 i"3 Càn y Dysgyblion Nos y Croeshoeliad 114 " Pŵgcthau Seryddol," Dr. Chalmers 114 " Çraig y Fam".......................... 114 c; Holwyddoregar Ddirwest" ......... 114 Cofiant 3Ir, Abram Francis, Harwd... 115 Marwolaethau.............................. HO. Ymdreçhíon Cristionogol yu Chma ... 117 Y VTaudoís neu y Waldensiaid......... 118 Ymsymudiadau Crefyddol yn Germany —Ewssia ..............................'. 119 Prwssia—Switeerland—Ofteiriad Pab- yddol yn ymado ág Eglwys Rhufain 120 Y Catecism ar Oriau Olaf lesu Grist 120 Emvn....................................... 121 Cwýn y Trallodedig..................... 121 Englynion ar farwolaeŵ Mr. J. P. Jones (ioan Tadwi).................. 121 Cristion Pyfoethog........................ 122 Mawredd Duw............................ 122 Y CvmcUithasau Crefyddol ............ 122 Dirge-1wch Duwioldeb .................. 122 Pigioii o Lythyr oddiwrtiì y Parch, W. Lewis, o Cassia ........................ 123 Llythyr oddiwrth y Parch. J. Davies, o \nysoedd Mòr y De ............... 124 Yr India Ddwyreiniol................... 125 America .................................... 125 Senedd Prydaiu........................... 125 ; Damwain angeuol........................ 127 I Y Llong fawr Cordelia .................. 127 i Ffyddlondeb ai ysbryddidderbjn wyneb 127 ! Llóffion.........:................;.......... 128 '; Priodas.................................... 128 '■ Enghraiift o ysbrrd erlidus yn Eglwvs ! Loegr ....'................................ 128 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J, a J. PARRY, EASTÜATE STREET Apríi, 1846.