Skip to main content

Y DRYSORFA; yn d'Nwrs PETHAÜ YSBRYDOL A. BUDDIOL CYHOEDDEDIG DAN OLYGÎAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhif. 183. MAWRTH, l&tô. Pris 6ch. Y CYNWTFIAD. Pregeth Mr. L. Morris, Seion ......... 05 Catecism o hanes ì'esu Grist............ 66 BjT-ddywediadau ........................ (i7 Y Grefydd G ristionogol ................ 08 Crefydd'liw dydd ....................... 71-' Amser....................................... "Jì 8icrw\dd Cadwedigaeth yCredadyn... 7- " Fy Emoledig" .........".........."...... 73 Cyfìawnder Ymarferol .....'............. 74 Cerddoriaeth Eglwysig............ ..... 7á Casgüad Sir Gaerfyrddin i'w brodyr 'erledigaethus yn Sir Drefäldwyn ... 76 Casgliadau at Gapel New York ...... 77 « Dyled y Capelydd" .................. %8 Casgliadau Liverpool at dalu d\ led y Capelydd............................... 7-' Gair at Gyfeillion Dirwest............... 7;* Yr Ysgoîion Bry tanaidd................ 80 Cyfieithiad o Emyn y.Dysinblion ... 82 Äthrofa Trefeea—Arwydd o barch i'r Athraw ...•............................. 82 Gofyniad i blant yr Ysgolion Brytan- ai'dd ............'.................."...... 82 Y Cyngrair Efengyiaidd—Cyfarfod- ydd Liverpool ........................ 83 Y Gymdeithas Frytanaidd er lledaen- iad yrefengyl y'mysg yrTuddewon 83 Adroddiad'o ansâtrdd Ysgoîion Sab- bothol Dosbarth Bangor ............ 85 Agoriad Addoldỳ y Blaeuau, Mjmwy 86 Cyfarfod Misol Sii■ Gaerfvrddin ...... 87 Cyfarfod Misol Bangor.."............... 87 Cy faríbd Prègettìu Pentyrch........... $7 Agoriad Addoldy Bilston............... 87 Eglurhad ar Adroddiad Cyuideithasau Cenadol SirFon........................ 88 Cofnodau Cymdeithasfa Llanrwst...... 83 Cyfarfod Ysgolion Dosbarth Bangor... 89 Llineìlau ar farwolaeth Mr. Gee, 0 Ddinbych .............................. 90 Fennillion er cofr'adwriaeth am Mr. E. Jonçs, Maes y Cameddi ,............ 90 Englyniou i Mr. DavidWilliams, Yn- ỳsCynon .............................. 91 Pigíonö Lythyrau oddiwrth y Parchî JamesẀiìliams, Llydaw............ 91 Appeliad at Garedigion yr Efengyl oddiwrth Gymdeidias Efengylaidd Ffrainc ......:.......................... 93 Senedd Brydain.......*.....».............. 94 Rhy fel ar afon De La Piata............ 95 Rhyfel tn yr India Ddw\reiniol ...... 96 Damwain angeuol trwv hir ddiota .... 96 Coíiant Mr. T. Wüliams, Coedllai ... 96 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J, a J. PARRY, EASTGATE STREET. March, 1846.