Skip to main content

/ fii &•r*yy *-*" *u Y DRYSORFA; YN CTNWYS PETHAÜ YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAÌ) Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhip. 182. CHWEFROR, 1816. Pms 6ch. Y CYNWYSIAD. Nodau Pregeth y diwcddar Barch. J. Jones, Edeyrn......................... 33 Yt Urima'r Thnmmim.................. 34 Daioni Duw, parhad o .................. 36 V Meusydd CeuhadoL—Rhif 1, De- heubarth Affirica........................ 38 Amnaid i Bregethwyr................... 41 Porth Gweddi............................. 41 Dyweddio a Phriodr..................... 42 " Gan oddef eich güydd mewn cariad" 42 Byr-ddywediadau......................... 42 Dyled'yr Addoldai........................ 43 Ysgol Frytahaidd Llansantfíraid Glan Conwy................................... 43 " Ateb Lìythyrau"....................... 44 a Tragywyddoî Orphwysfa y Saint".. 44 ! Cynghorion buddiol .... 4^............. 4ö I Gofynion ácAtebion.................... 45 ' Emyn i'w gyficithu ...................... 45 j Cofiant Mr. John Evans, Bodedera, yli Mon..................................... 46 Coíiant Mr. J. Jones, Rhyd-y-groes... 48 Marwolaethau.............................. 49 Ymfturnad Eglwys Rydd yn Switzer-. land....................................... 50 Cyfarfod ar Undeb Efengylaidd yn Mangor.................................. 54 Cynadledd Liverpool ar Undeb Crist- iouogol, parhad 0....................... 56 Awdl Alareb ar ol Mr. Wm. Lewys, o Fon, parhad o....................... 60 Diwedd Blwyddyn....................... 61 Pigion 0 Lythyr oddiwrth y Parch. James Williáms, Llydaw............ 62 Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. T. Jones, Cassia........................... 63 LlongddrylHad aîaethus.................. 63 Yr Agerdd-long ' Great Britain' ....... 64 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J, a J. PARRY, EASTGATE STREET February, 1846.