Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. cxliii.] TACHWED^ 1842. **' * ■Jpẁ IEUO YN ANGHYMMHARUS.* A gymmerwyd allari o Gofnodau Gyrndeìthasfa y Bala, a gynnaliwyd Me.hcfln 17, J8,1794; allan o'r Drysoìrfa Ysbrydol, LlyJ'r I. tu dal. 24,*25, 26. Ar brydnawn y dydd cyntaf (Mehefin 17,) y'mhlith amryw faterion ereill, ym- ofynwyd am ystyr briodol y geiriau hyny, "Naiauer chwi yn anghymmhar- us gyda'r rhai digred." 2 Cor. 6. 14. Gofynwyd, Ai nid cymundeb eglwysig gyda'r rbai digred a waherdcìir yn- ddynt ? Atebwyd, Nad hyny sydd yn ymddangos i fod yn meddwl yr apostol. Annhebygol iawn y buasai i un yn par- bau yn bagan, ueu yn ddyn ceuedlig, ymgynnyg i fod yn aelod eglwysig. Bu- asai ei gynnygiad o hono ei hun yn am- lygrwydd ei fod wedi newid ei gred; ac nad oedd yn ddigred mwyach. Mae ystyr y geiriau yn amlwg i'r neb a fyno * Gan ini dderbyn yr erfyniad canlynol oddiwrth un o'n Gohebwyr, Mr. M. D. Hir- waen, ac hefyd am ein bod yn cael profion mynych fod y pwnc hwn yn cael edrych yn isel arno, a'i ddiystyru, yn y dyddiau ytna, barnasouj fod y sylwadau uchod yn deilwng iawn o gael eu had-argraffu, a'u dwyn ar gof eilwaith ac eilwaith, am eu bod yn cynnwys barnau ein hen dadau duwiol, y rhai oeddynt yn elî'ro ac yn wyliadwrus rhag i un pechod gael ei oddef a'i faethu o fewn i'r eglwys. Llythyr ein gobebwr sydd fel y canlyn:—" Barch. Olygydd, Gan y cyfeirir yn y sjdwad ar y 7fed Reol o'r Rheolau Dysgyblaethol yn 'y Gyífes Ffydd, at y Drys- orfa Ýsbrydol, Llyfr ì. tu dal. 25; a chan nad ydyvv y Drysorfa ragorol hòno yn medd- iant un o bob mil o grefyddwyr y deheudir, ain a wn i; nac un o bob cant wcdi ei dar- llen, na chlywed ei darllen erioed, dytnunaf fi, a lluaws gyda mi, yn daer arnoch am roi lle i'r hyn y cyfeirÌT ato allan o law, yneich Trysorfa glod'wiw, fel y galio creí'yddwyr ieua'nc ein hòes ni weled golygiadau yrhen ^dduwiolion ar y pwnc, canys y mae amryw "ýn ein plith am symud yr hen derfyn a osododd e'm tadau.—— Yr eiddocli, M. D." ddeall, a rhodio yn eu llwybr pur ac anrhydeddus. Gan nad yw y geiriau. yn nodi allan un math o gyd-ieuo yn neillduol mwy uag arall, amlwg yw ei fod yn gwahardd pob math o ieuo gyda'r rhai digred, megys mewn cyfrinach, fel cyfeiUion mynwesol; hefyd cyd-drin- iaeth mewn negeswaith bydol; ond yn enwedig, acynfwyaf neillduol, cyd-ieuo mewn pr'iodas, gan mai hyny yw yi' ieuo mwyaf agos a all fod rhwng ueb a'u gilydd yn ol trefn natuf. Gofynwyd, A oedd hyny yn bechod o'r maintioli ag oedd yn difreintio ý person fel aelod eglwysig ? Barnwyd ei fod: oblegid, l. Os yw cyfeillach neillduol âg annuwiolion fn "angbytun â phroffes o grefydd Crist,pa faint mwy cyd-ieuo mewn pr'iodas â hwynt ? 2. Am nad all fod gan neb a ieuo yn anghymmharus gyd a'r digred un bwriad i fyw yu dduwiol i'r Arglwydd. Pe baent yn bwriadu byw yn dduwiol, ni roddent eu hunain byth i'r fath am- gylchiadau anfanteisiol i hyny. 3. Nis gallant ddangos, trwy un weithred o'r eiddynt, yn fwy eglur i bawb mai byw- yd o annuwioldeb yw eu dewisiad, na thrwy ddewis prì'od annuwiol i dreulio dyddiau eu bywyd gydag ef. Maent wrth hyny, mewn etì'aitb, nid yn unig yn tystiolaethu eu bwriad o fyw yn an- nuwiol eu hunain, ond o gadw tŷ an- nuwiol i Satan, heb air Duw na gweddi ynddo; ac o feithrin eu plant yn an- nuwicl, trwy roddi dim ger eu bronau i"w weled ond esamplau o annuwioldeb beunyddiol. 4. Ond heblaw y pethau byn, y mae y cyd-ieuo bwn yn erchyll bechadurus ynddo ei hun, pa fath b'y- nag fyddo y ffrwythau ; gan ei fod yn groos i orcbymyn'pendantyr Argìwy 'dâ