Skip to main content

Y DRYSORFA. Hh JF. CXXXVI.] EBRILL, 1842. [Llyfr XII. AM YR ARFERIAD O IIIR GYSGU BORE SABBATH. GAN Y DIWEDDAE BAltCH ^glwybd pawb y\v Duw. Llywodr- jethwr pob peih yw'r Goruchaf. Ei _yWodraeth sydd eang, manwl, cyfiawn, ch <3do yson; ei allu sydd ryfeddol, ei r ethineb sydd anfesurol, ei sancteidd- yöd sydd anghydmarol, ei ddaioni ^Üd anrhaethol, ei gariad sydd anorch- /S°l) ei ras sydd anherfynol, ei gyfiawu- J^' sydd uniawn hollol, ei ogoniant rrp dra rhagorol, a'i hanfod sydd an- v. urol. Rheol ei holl weithredoeddyw w ^111"' a'i ewyllys ei hun; ei dded- s ,^dwch sydd ynddo ei hun, ei hanfod îdd adnabyddus iddo ei hun, ei ym- oc l°yniad sydd arno ei hun, a'i ardderch- , §rvvydd a'i ogoniant sydd o hono ei «n. Nì^ oes a'j Cynnwys ef, nid oes ta Cuynnwysir ynddo ef. Ni bu pan ad oedd, nid oes Ue nad yw, ni ddaw Çü na fydd. Y mae pob peth ynddo ef ei . ttn, y mae pob petn trwyddo ef ei hun, y ûìae'n bob peth iddo ei hun. Ni wneir nd a rägwelodd, ni chyflawnir ond a ri,wch-reola. Nid oes bosibl ei weled, '° y mae pob peth yn ei ddangos. Nid ,es bosibl myned o hono, etto nis gellir Waio. 1 Tim. 6. 15,16. Oülc} yw'r cyfryw un a hwn yn deil- j ^ë o ufudd-dod, parch, ac ymostyng- ad! Hefyd, Duw yw'r Arglwydd; adîi ^yny gweddus a phriodol yw ei cidoli; ac yn rheol ymddygiad creadur , ùesymol at ei Greaw,dwr goruchel, yr ^on sydd ddwyfol adysgrif o natur, pur- e°> ac ewyllys y Jetíofah, pennodir, evrn modd neillduol, un ran o saith o J^ser dyn at y ddyledswydd resymol °n j ac aruthr yw meddwl na chai efe y «eithfed ran gan bawb. Ond y mae leUiaid y Jeho'fah, lawer o honynt, yn ^ttyddlon iawn yn nhaliad treth y v rtni.û» ac un dosDarttl °'r cyfrÿw ydyw y rhai a gysgantyn hir ar fore Sabbath. JONES, 0 B WERN. Mae'r pechod hwn a'i ymgais at ddi- ddymu trefniad Duw o'rSabbath. Lladr- ad ydyw o gyfran Duw; y mae yn milwrio yn erbyn natur, hanfod, ac ewyllys Duw ; ac yn ymgais at dori rhwymau hawl Duw yn ei greaduriaid, ei berthynas â hwynt, a'i lywodraeth arnynt. Rhyfedd y mawr ddrwg sydd yn llechu, dybygid, mewn lle bach. Dylai'r lleiaf ymostwng i'r mwyaf; dylai'r gwaelaf roddi lle i'r penaf. Gan hyny, gweddus yw i'r bywyd anifeilaidd fod yn ddarostyngol i'r bywyd rhesym- ol; a'r un rhesymol i'r bywyd duwiol. Os yw'r bywyd yn fwy na'r bwyd—os yw'r corph yn fwy na'r dillad,nid oes ond Pagan a ddywed nad ydyw 'r enaid yn fwy na'r corph. Os yr enaid yw'r mwyaf, can trueni meddwl mai efe a esgeulusir amlaf, a amherchir fwyaf, ac a drinir arwaf. Darllenais am ŵr bon- eddig a chanddo iâr a dinas yr un enw ; yr hwn enw oedd Iiome. Un diwrnod daeth ato y newydd fod Rome wedi ei dyfetha; torodd y gŵr boneddig allan i wylo, gan feddwl fod ei iâr, yr hon a garai ef ynfawr,wedi caeltoriei phengan rywun. Ond cyn pen ychydig mynegwyd iddo fod ei ddinas wedi ei dinystrio gan y gelynion. Siriolodd y gẁr yn fawr, a dywedodd, nidydyw iy ngholled gym- maint ag a feddyliais. Pa faint sydd yn rhy debyg iddo etto, y rhai aalarant o herwydd colli ychydig; ond colli enaid nid ydyw ond peth ysgafn ganddynt. Dylai'r corph ymostwng i'r enaid, a'r enaid ei reoli gan grefydd, a'r grefydd hòno ei llywio gan Grist, ei llunio gan y gair, a'i llenwi gan gariad. Mae ymollwng i orwedd a chysgu bore Sabbath yn bechadurns a niweidiol, gwarthus ac afresymol. Mae yn bech- adurus, oblegyd y mae'n taro yn erbyn