Skip to main content

Y DRYSORFA. BYWGRAPFIAD X PARCH. W. HUNTINGTON, S.S.* * Gweinidof Proiridence Chapel, Gray's Inn Lane, Llundain; ac Awdwr " The Banh of Taith," fyc. _____ Yn unol â chais un "ohebwyr ffyddlonaf, yr ydwyf ganlcy°Byg i'eh sylw y Bywgraffiad a ^'Vr^D' *'W 0S0<^ ° ^aen eich darllen- âuVi0iír fod rhai Pethau yn y gwr taeJ i wn nad ydwyf yn ho1101 gym- vn J/^ y°> nac >n gallu cydsynio âg ef roi-i v°b peth'etto yr wyfyn credu fod ^rüchw^iiaethau rhagluniaeth Duw, i»w U ^ota^ mawr am dano, yn deilwng law °'U. cofuod'> a bod ynddo yntau ^oi' ^0 rinweddau a grasusau yn arogli ^eth aidd nes Peri fod ei goffadwr- q yn fendigedig ar ei ol. eiWianwyd Mr. Huntington mewn lle a 1774 eald> yu Nghent, oddeutu y fl. a^ * -^echreuodd tlodi, ac iselder dilv ' w£u arno yn ei §ryd' a îtìd asant ef hefyd am lawer o flyn- (3v«°e- ' a chan na chafodd ddim i |eldiaeth» a'ífod befyd>feI y cwyn- w'yjl ecu ei ddwyn i fynu mewn rhan dy- bro ac anwaraidd iawn o'r deyrnas, ytfT üas gallesid ei alw yn ŵr anllyth- ia^ °&5 ac yr oedd llawer o'i ddywed- ej^LU. a'i sylwadau yn swnio yn ddy- yûà lflWl ^n nghlustiau y grammadeg- ie(j eywrain, ac yn peri i lawer beirn- ddif angnrefyddol ei wawdio a'i «eü^f ydoedd oddeutu saith mlwydd yn ce e a giywodd ŵr yn sylwi fod Duw --^J^ffuar feiau plant; a thra y par- aVWvJ,&t-yr y titl hwn (neu yn hytrach yr W a}r) a gymmerodd Mr. H. arno ei S. yw " Sinner Saüed,'' neu yn 1 "jua; >»o yniraes S. Yr Oe^ir8^» Pechadur wedi ei achub ttyn„í awer 0 ddynion da a duwiol yn wrth- fi& l s iawn iddo; erhynybarnai Mr. H. fod gandd» hawl gyfiawn ynddo, o herwydd ao«Ẃineb. haodd argraffiadau y dywediad hwn ar ei feddwl, bu yn sefyll llawer prawf trwm a manwl o flaen brawdle ei gyd- wybod. Ac yn fuan wedi hyny teiml- odd effeithiau rhyfeddol yn dilyn dy- wediad un gwr arall, sef " fod pob peth yn bossibl gyda Duw;" yr hyn, byth wedi hyny, adrysorodd yn anwylaidd yn ei feddwl. Fel yr oedd yn cynnyddu mewn bîyn- yddoedd, daeth arno chwant mawr myned i wasanaeth at ŵr boneddig yn y gymmydogaeth; ond gan mai dygiad i fynu tlodaidd iawn a gafodd, a'i fod hefyd yn sefyll mewn angen mawr o wisgoe'dd cyfaddas, drc. yr oedd ymron yn ffolineb iddo feddwl amylle; ond yn y cyfyngder hwnw daeth yr hen ddy- wediad melys i'w gôf," tìyda Duw pob peth sy bossibl;" ac yna meddyliai, os oedd Duw mor alluog, "y mae yn bos- sibl iddo Ef fy anfon i yn wasanaethwr at y 'Sgwier Cook (enw y gwr bonedd- ig) er hyn oll:" ac felly y.bu, er fod gan y gwr boneddig ar y pryd facbgenyn yn was ag yr oedd yn dra hoff o hono. Bu hyn, fel y tystiai, yn gryfhad mawr i'w ffydd yn nechreu ei yrfa yn y byd. Wedi cyflawni llawer swydd isel yn y lle hwnw, a chrwydro am fiynyddoedd gan geisio gorphwysdra, ond heb ei chael, efe a brîododd, ac aeth i breswylio i le a elwid Mortlake, yn Surrey. Yma daeth profedigaeth lem i'w gyfarfod, trwy i ryw anhwyl yn ei lwynau beri iddo gloífi yn drwm, a bod yn analluog i ddilyn ei orchwyl am lawer o ddyddiau. " Yn ysbaid yr amser hwn," medd efe, " aethom drwy ein holl eiddo, a hyny ynghanol dyeithriaid; ac wedi i mi dde* ju^l^àdo brofiad o iàchawdwriaeth, a chreu cryfhau ychydig, syrthiodd cnwd *do«n!?Ua,1U Pecnodan> yr flyn y^yw Swn* tew ° eira ar y ddaear, yr byn a'irç rhwystrodd drachefn i ddilyn fy ngalw-