Skip to main content

R-HIF. CXXXIII.] IONAWR, 1842. [Llyfr XII. ANNERCHIAD Y GOLYGYDD AII DDECHREU BLWYDDYN NEWYDD. Wedi 0iAREDIG GyEEILLIOíí, "VVele olwynion Rhagluniaeth em dirwyn etto i sefyll ar gyfwng 5 Sl8' yn ein hamser yn y byd. Ilanner ll0s aeithiwT (Rliag. 31.) y cauwyd llyfrau .; wyddyn 1841 ; y cipiwyd hwy i fynu cadw gyda chyfrolau yr oesau a aeth- L leibio, ac i'w dwyn ger bron etto yn y<ld y bernir pob cnawd. arnasom mai adeg werthfawr iawn yw I annerch ein cyfeilìion a'n gohebwyr, eu llafur blin yn ein cynnorthwyo y '-°ead a aethant heibio—ac i roddi idd- ^nt • vw awgrym o'r llwybrau ag ydym 1 eu nodi allan i ni ein hunain am yr ams^dyfodol. j . an gauasom y Gyfrol am 1841 ni allem na theimlo oblegid i ni gael achos i i rhai ysgrifau i mewn, oddiwrth cyf- II dawnus a medrus—diargyhoedd yn iocliad, ac enwog yn eu gweinidog- "—niewn ffordd o hunan-amddiííÿniad uenwau da a'u cymmeriad, pan nad tlim yn gaìw amysarhâd a roddid ^ ynt, ond ysbryd enllibus ac anghrist- ^ n°gaidd. Cyfeirio yr ydym at y ddadl tcv ^ s^dd wed* D0<1 °>v droed ynghylch Aatur Eglwys." íae yn hysbys bellach, i bob dyn di- ^uci, f l0^'r caredig Mr. Edwards a Mr. Mills ju tria an\vrth du «yauys oenacn, ì dod ayn ai- >>,.. , -' du^ boneddigaidd a dehau ein caredig Mr. Edwards a Mr. Mills y pwnc hwn, a'rrhesymau cedyrn MaíraWynebo1 a ady§id ëailddynt o'i iaid t>udd ~Wed* eu coroni eisioes â llawryf gohaeth. Ond yr ydym yn deall er hyny ein bod, trwy nacâu rhoi lle i rai ereill ymgccru â'r blaid wrthwynebol wedi dwyn gwg ar ein penau. Pe cadwasai pawb a fynasái â'r ddadl at ddull Mr Edwards a Mr. Mills, cawsai eu llythyr- au rwydd dderbyniad— o herwydd mai dilys genym y buasent yn peri difyrwch ac adeiladaetlf i'r darllenwyr. Ac O ! na buasai mwy o ysbryd yr hen Lewis Rees* gynt, ynghyd â gweinidogion diweddar- ach, yn ein cyfeilüon o'r tu arall, fel na buasai i'r ddadl hon gael syrthio i ymgecr- aeth mor ddifudd, a rhoi lle i rai gablu crefydd o'r herwydd. Yr ydym yn goíidio hefyd fod cymmaint o amser gwerthfawr yn Nghymru yn cael ei ddifrodi mewn cynnenaeth grefyddol Pan fo y plant yn ymladd y mae y gelyn yn llawenhâu. Pan oedd cangenau gwas- garedig o'r Eglwys Gristionogol yn Asia * Mr. L. Reesydoedd weinidoir gyda'r Ân nibynwyr yn Nelieudir Cymru ar ddechreu y Diwygiad, a thad y Dr. Rees, awdwr y Cycloycedia. Dywedir iddo ddyíod uu waith i Bwlíheli, i bregethu, lle yr'oedd un o ychydig gapeü yr Annibynwyr. Wedi darfod yr oedi'a, cynnullodd ý gynnulleidfa fechan o'i cldeutu, gan ddywedyd wrtho fod eu nifer yn lleihâu o hyd, a bod y rhai oedd ar ol yn druain ac yn dlodion; a bod \ ob peth yn ymddangos yn wrthwyuebol ì'r aclios. Y gweinidog ar hyn a'u liatebai—• " Mae gwawr gwir greí'ydd yn tori etto yn Neheudir Cymru—inae gwr raawr o'r eiiw Howel Harrìs wedi codi yh ddiweddar, yr hwn sydd yn myned ocldi amgylch gan ddysgu y bobl yn ngwirioneddau yr ef'erig- \h"—Johness Oauses o/ JDissent in Wales, p. 8, 9.