Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhip. cxxxii.] RHAGFYR. [Llyfr XI. PREGETH A DIUBDODWYD GAN Y DIWEDDAR BARCH. GRIFFITH SOLOMON, YN LLAN- SAMLET, HYDREF 5, 1839. Heb. iv. 16. Am liyny, awn yn hyderus at orseddfainc y Ri'as, fel y derbyniom drugaredd, ac y catTora ras yn gyuimorth cyfamserol." A-M hyny, sef, « Am fod i ni Archoffeir- jad mawr ar dŷ Dduw." Mae sail yr oyder hwn i'w weied yn adu. 14 o'r bennod hon. Oddiwrth y testyn cynnwysfawr hwn, r,yrii a syiwn, !• Ar yr annogaeth a roddir, "Awn," °ddiar y sail o fod i ni ArchofFeiriad •ûawr ar dŷ Dduw, wedi ei demtio ynihob peth ar un ffunud a ninnau, etto üeb bechod. , íî» Yr agwedd y dylem fyned, "yn üyderus." 4< I'I. Ylîeyr annogir ni i fynedato, S°i'seddfainc y gras." *■*• Y dyben, " fel y derbyniom dru- garedd," &c. '• Yr annogaeth, "Awn :" nid ewch, . Pe na buasai eisiau myned arno ef 1 nun. Na; mae mwy o eisiau myned . yr orsedd ar y rhai sydd mewn swydd- au yn nhŷ Dduw na neb arall. Oblegid 111 y llestr sydd fwyaf mewn gwasan- V? "> bwnw fyddwch yn ei olchi amlaf. ^^fyd, nid, mi âf fi, deuwch chwi, neu felüiwch ; canys nid oedd yr Apostol </à ddiofal am eneidiau ei frodyr; ond avvn," awn oll. , *I. Yr agwedd y dylem fyned, eí yn nyderus." Cyn y gelìir bod vn hyder- «s>mae yn rhaid cael ffvdd." "Megys ^uanodd Duw i bob un fesur ffyd'd." e fesurir y pregethwr, nid wrth ei ^jawn, na'i lais, <fec. ond wrth fesur ei ^"d. Gofynaf i ti, y dyn a'r pwne ?jawr, pa faint o ffydd sydd genyt? Jae ffydd yn gyffelyb fel yr oedd llyg- v y bobl yn yr anialwch : yr oeddynt f ,8'weled pob peth o'u hamgylch; ond i= veled y sarph bres oedd yn eu medd- yginiaethu. Felly y mae ffydd yn credu pob peth ag sydd yn ngair Duw; ond trwy gredu tystiolaeth Duw am ei Fab y mae bywyd i'w gael. III. Y lle, "gorseddfainc y gras." Pan oedd Israel yn yr anialwch,fe aeth Moses i gyfarfod â Duw ar fynydd Sinai ; ac wrth ddyfod i lawr oddiyno, â llechau y gyfraith yn ei law, fe glywai swn canu gwag yn y gwersyll, a chan ddeaîl o hono i Israel wneuthur llo aur i'w addoli, efe a'u torodd hwynt yn chwilfriw wrth droed y mynydd, fel pe buasai yn dywedyd, nis oes dim hanner blwyddyn er panddaeth yboblhyntrwy y môr cocb,ac y gwelsant faw rion ryfedd- odau Duw yn y dyfnder, beth a wna y fath greaduriaid a hyn â deddfau ? Na, meddai Duw, y mae eisiau deddfau ar y bobl; a rhag i ti, yn dy brofedigaeth, dori y llechau etto, gwna i ti arch i'w cadw yn gyfan : ac felly y gwnaed ; ac fe osodwyd cerubiaid y gogoniant i gysgodi ydrugareddfaaryrarch. Caead yr arch oedd y drugareddfa, neu y drugaredd-fan, y fan i drugarhau. Ac, medd Duw wrth Moses, " Mi a gyfar- fyddaf â thi yno," sef ar " orseddfainc y gras," gysgodol hòno. Felly y mae Duw yn eistedd ar orseddfainc y gras, sef yn y Cyfryngwr, i weinyddutrugar- edd i bechaduriaid, a gras yn gymmorth cyfamserol. IV. Y dyben. "Fel y derbyniom drugaredd," &c. Yr oedd y dyn dall hwnw yn tfefain, " trugarha wrthyf;" nid dyro i mi fy ngolwg; cyfrifasai hyny yn ormod hyfrai'w ofyn i wr mor fawr; obìegid trugaredd oedd iddo ef gael ei olwg; trugaredd i'r rhai sy heb haeddu dim sydd yma. Ni chytuna marchnad yr efengyl â neb ond â rhai sy heb ddim. Paul a ddywed,« yr hwn oeddwn o'r blaen yn gablwr, &c. eithr mi a gefais drugaredd." Aicablwr wyt 2 A