Skip to main content

Y DRYSORFA. Rh ^. CXXXI.] TACHWEDD, 1841. [Llyfr XI. COFNODAU O BREGETH ^RADDODWYD GAN Y DIWEDDAR BARCH. JOHN ELIAS, YN NGHAPEL Y TREFNYDDION CALFINMDD, CAERLLEON, HYDREE 26, 1828. Rhuf. v. 10. VH n-vs os Pa" oeddym yn elvnion, y'n hedd- ^Bnwyd â Duw trwy farwolaeth ei Fab ef; mwy fyw^r ^>eíîi ein ^ddychu, y'n hachubir trwy ei ae yr Apostol yn nechreu y bennod î1 yn dangos dedwyddwcîi y rhai ^acl yn credu yn Ngbrist. 1. Maent gLewo heddwch tuag at Dduw. 2. . aent mewn cyflwr dedwydd yn y byd ^,11* 3. Mae ganddynt obaith, ar sail a> am ogoniant yn y byd a ddaw.« Y nae genym heddwch tuag at Dduw:" | aetbàh* byd hwn yw gorthrymder; dán ^ rnae'r duwiol "yn gorfoleddu lla 0Daíín gogoniant Duw." Mae beine-r ^obaith yn cywilyddio, a'r go- Kow7u yn cywil3rddio Ó'i blegyd, ond bvt! da trwy ras> ni chywilyddia ^?7~y sail yw tystiolaeth y digel- v"sUo!? Dduw,yr hwn y mae ei gariad ef ^ eidrol> tua£ at y rDai au bofnant ^aìh»" "Cariad Duw wedi ei dy- v ~~~datguddiad o gariad Duw. fca» J^r,awf °'r cai'iad- "Canys Cr Pun •Sst Ûyin ym ni etío yn weiriiaid>" &c. ajj a y Pfawf mwyaf o gariad Duw tu gweh-°m Ri'> Crist yn marw dros y geiVl_1.,aicl—annuwiol—pechaduriaid — «eb f°n' &c* "Oblegyd braidd y bydd ei iroiîfW dros y cyfiawn" un wedi dirn , n ' farw ar £ano' heb wneud da,» ^n "aeddu marw—ond "dros y &c « e,llse*igar—v cymmwynasgar, hefyçj „ysgatfydcì fe" feiddia un farw di'os ìe ^nc* mae Crist wedi marw << yrannuwiol." ^ae v ^ Ooddym ni etto yn weiniaid." i byd gyfeiriad at ddy» wedi syrthio °nd rw^**1' a>i esgy™ wedi tori, gweini -a, ' Crist a fu farw dros y °eddvm rbyfecWach' ffelynion, « pan ÛUwVn yQ elynion y'n heddychwyd â Yr n^ farwolaetb ei Fab." UQ1g ffordd i heddychu â Duw, yw, trwy farwolaeth ei Fab ef. Ni allasai Duw yn unol â'i holl briodol- iaethau achub neb ond trwy farwolaeth ei Fab ef. Rhesymau ynprofl hyn. 1. Mae dweyd y gallasai ffordd arall yn rhoddi dirmyg ar ddoethineb Duw: dyn annoeth fyddai yr hwn a wariai filoedd o bunnau i geisio rhyw beth, ag yntau i'w gael am ychydig o geiniogau. 2. Mae yn rhoddi cwmwl ar gariad Duw at ei Fab, dryllio ei Fab yn af- reidiol y buasai Dnw!!! I. Dyma y Person anfeidrol ftei Fab ef"—nid ei Fab trwy greadigaetb, fel y'mae yr angylion; na thrwy fabwysiad, fel dynion; ac nid ar gyfrif ei gnawdol- iaeth. Ond ei dragywyddol Fab—ac nid ar gyfrif ei gyfryngwriaeth, oblegid y Mab a gymmerodd gyfryngaeth. Mab gogyfuwch—gogyhyd drag'wydd- ol â'r'Tad—gwir Dduw. Mae enwau anghyfranogol y Duwdod arno, gelwir ef Jehopa; nid oes neb yn Jehofa ond Duw. Mae Crist yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd. Prîodolir trag'wydd- oldeb—anghyfnewidioldeb — Hollbres- enoldeb—Hollalluogrwydd, &c. iddo. II. «Marwolaeth ei Fab ef." Cyn marw yr oedd yn rhaid iddo gymmeryd natur dynion—a lle dynion. Nid oedd dichon iddo farw, yn ol natur pethau, heb gymmeryd natur dyn; ac heb iddo gymmeryd l!e dynion, ni allasai marw- olaeth ymaflyd ynddo; ac heb fod pechod ynddo, neu yn gyfrifedig arno. Mae marwolaeth Crist i'w ystyried yn 1. Fel aberth: nid fel merthyr y bu Efe farw, ond aberth. 2. Cosbedig- igaeth, sef peth cyfiawn;—"cosbedig- aeth ein heddwch ni." 3. Pridwerth— rhoi ei einioes yn bridwerth, i gael car- charorion yn rhydd.—Heddychu â Duw —fe ddyoddefodd i gael yrheddwch. Nid fe wnaed yn bossibl i ni gael hedd- wch, ond "ein heddychwyd." Mwy o