Skip to main content

Y DRYSORFA. R-HIF. CXXVIII.] AWST, 1841. [Llyfr XI. COFIANT Mr. THOMAS HARRIES, O ABERGWAESr, Gynto Drellan, Swydd Benfro; yr hwn afufarw Ebrill 4, 1840, yn 69 mlwydd oed, wedi °°d yn Henuriad ffyddlawn y'Nghgmdeithas y Trefnyddion Caljìnaidd dros ddeugain o fiynyddoedd. mewn gweddi; yn ffyddlawn a llaf- urus gyda holl ranau gwaith Duw; yn ddiwyd yn moddion gras ddydd a nos. Byddai ef, a hen frawd cynes arall, o'r enw Thomas Dafydd Siôn, yr hwn oedd yn byw yn gyfagos i Trellan, yn myned adref lawer noson dywyll dan ymddyddan am grefydcl nes aughofio eu hunain a'r ffordd ddrwg oedd ganddynt i'w cherdded ; a hoffiawn oedd eu cwmni. Ymdrechodd yn galed am gael gweinyddiad o ordinhad swper yr Ar- glwydd yn Nghapel Abergwaen; oucl yn ofer am hir amser. Eitbr mewn Cymanfa yn Llangeitho, trwy offer- ynoliaeth y Parch. D. Jones, o Langan, gorchfygwyd y prif wrthwynebwr; daeth y newydd hyfryd i glustiau James Harries. Ond cyn i'r amser ddyfod i fynu i weinyddu yr ordinha sanctaidd yn y Capeì, wele y com- misiwn yn dyfod fel at Daniel gynt, " Dos fth ffordd, gorphwys, a sâf ya dy ran :" felly ni cha'dd weled yr hyn a fawr ddymunodd, ac y llafuriodd am. dano. Hyn a fu yn y fi. 1802. Ar ol ei farwolaeth ef daeth y gwaith. i bwyso yn fwy ar ysgwydd Mr. T- Harries. Yr oedd wedi ei osod yn. Henuriad cyn marwolaeth ei ewythr: a chydag ef yn y gwaith yr oedd Mr. Ebenezer Davies, ~a John Mortimer» Ysw. o Drehowel.* Ac os oedd ei hynafiaid yn ffyddlon ni bu ef yn ol i'r un honynt. Tua'r fl. 1794, efe a briod- wyd â merch grefyddol a duwiol. Yr» hon a fu yn «ymgeledd gymmwys" iddo; ac nid iddo ef yn unig, ond i'e achos crefyddol hefyd, ac i'r Pregeth- wyr teithiol y rhai yn fynych a gynniw- eirient yno : yn yr un modd a'r hea G\vrThrych y Cofiant hwn a anwyd yj1 Trellan, o rieni crefyddol a duwiol. * mae yn deilwng o sylw, ei fod ef yn y drydedd genhedlaeth o'r un tylwyth a *u yn blaenori gyda'r achos crefyddol ?? Abergwaen. Yr oedd ei dad cu, (taid) sef Mr. Joseph Harris, o Drellan, yöghydâ'i wraig, ymhlith y rhai cyntaf a ymunodd â'r Trefnyddion Calfinaidd yri y gymmydogaeth hon, ac ynblaenori gydag adeiladu y Capel cyntaf yn ^bfrgwaen. Byddai y gwr enwog hwnw, y Parch. John Harries, o Drefamlod, ger Wood- ^0ck, panynllangc ieuangc, yn dyfod i , l'ellan ar brydnawnau Sabbothau i Fegethu, cyn fod nemawr o bregethu ^d Chapel chwaith yn Abergwaen. W 0l marwolaeth Mr. Joseph Harries, 5 John Dafydd Hugh, o Abergwaen ; n. Gristion nodedig oedd hwn hefyd yn ei ddydd) ynghycí a Robert John, o v . g> (yr oedd yntau hefyd yn nod- Cu£ am ei dduwioldeb, daeth gofal yr ti ar ddau' fab y dywededig Joseph /lavries, sef Mr. Dafydd Harries, (tad l^'rthrych y Cofiant hwn) a Mr. James "^rries, y rhai oeddynt ill dau yn ^'íannedduyn Trellan. Yr oeddgwraig y. Dafydd Harries yn hynod o dduw- 0 a rhinweddol, yn uchel ei chymeriad yn yr ardal lle yr oedd yn byw. ö Yn y flwyddyn 1792, bu farw Mr. • Harries, ac y'mhen y flwyddyn ^jnodd ei anwyl wraig ef i'r " an- e<tdle lonydd, lle ni ddywed y preswyl- gWclafydwyf." Ond bu Mr. James arries fyW tua deg o flynyddoedd ar 11 hol. Efe a fu fyẁ heb br'iodi, gyda ei ^ai yn Trellan, hyd ddiwedd ei oes. ioH °,e^ yn nodedig am ei dduw- iüeo a'i sanctaidd ymarweddiad; yn b aa^ * annuwiouon pa le bynag y yddai; yn ŵr ymadroddus, cadarn yn yr ysgrythyrau; yn dyfal barhau * Bwriedir rhoddi ychydig o hanes y gwyr hyn etto.