Skip to main content

PRIS PEOAIR CEINIOG. Rhip 23, <&?$?] [Rhip 215, %£ Y DEYSORFA: <&rlcf)graüm J&tsol g Jftetjoîrtëttatfcí ealffnatìŵ TAOHWEDD, 1848. CYNNWYSIAD. Bywçraffîad— Y diwygiwr John Calvin ...,............ 337 Y Pulpud— Adgofion o Bregetn y Parch. Jenkin Davies, Twr-gwyn ..................... 341 Portread Pregethwr da.................. 342 Bywyd Pregetbwr ........................ 342 Traethodau— Cynnydd mewn gras ..................... 343 Yr Olyniaeth Apostolaidd................ 344 GOHEBIAETHAU AlttRYWIAETHOL— Taith ar y Cyfandir—Pen. x............. 345 Dyoddefiadau yr Anghydffurfwyr...... 348 Aradr Albert a Bihl Bagster............ 350 Gemau Duwinyddol a Moesol— Proffeswyr yr Oes ......................... 350 Pwy yw yr Enllibiwr? .................. 351 Gweddi Ddirgel ........................... 351 Pobl Dduw a phobl y byd............... 351 Gwrthgyferbyniad Catwg Ddoeth...... 351 Barddoniaeth— Yr Efengyl a'i sylwedd.................. 352 Cysur i'r Cristion cystuddiol............ 352 M arwnad pechadur afradlawn.........."352 Toddaid i'r Drysorfa...................... 352 Adolygiadau, &c.— Hanes Bywyd y Parch. John Evans, Llwynffortun.............................. 353 Llyfr i Eglwysi Cymru.................. 353 Myfyrdodau Prophwydol................. 353 COFNODAU CYMANFAOL— Cymdeithasfa Caernarfon ............... 353 Cronicl Cenadol— Dyfyniad o Lythyr y Parch. W. Lewis 359 Y Genadaeth at yr Iuddewon............ 359 Araeth ymadawol y Parch W. Pryse, y Cenadwr i Cassia..................... 360 Hanesion Crefyddol— Lledaniad y Bibl yn nghanol cynhyrf- iadau gwladol........................... 363 Rhestr Marwolaeth— Mr. Jos. Davies, Rhosesmor, ac eraill 364 M rs. Maria Evans, Aberarth............ 365 Marwolaethau............................. 365 Newtddion Gwladcl— Ffrainc—Awstria.......................... 366 Caethwasanaeth yn America............ 367 Yr Iwerddon .............................. 367 Gwyr a gwragedd—Y Cholera........ 367 Manion....................................... 368 CAERLLEON: ARGEAFFWTD A CHYHOEDDWYD GAN T. TIIOMAS, EASTGATE ROW. NOVEMaERf 1848.