Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. mc Bhip 22, %$&]. [Rhif 214, %K Y DRYSOEFA: Ŵ£b$gvafim ffiwol g áfêfetyotTístíaílí ealŵtattft- HYDREF, 1848. CYNNWYSIAD. Bywgraffiad— Ydiwygiwr John Calvin ...,............ 305 Y Pulpud—" Lloffion o Bregeth y Parch. J. Rees, Pontrhydfendigaid ..................... 308 Cynllun Pregeth y Parch. R. Lloyd, Beaumaris................................ 308 Traethodau—' Am Berson Crist, parad o'............... 309 Y pedwar corn a'r pedwar saer......... 312 Yr Ysgol Sabbothol— Ànerchiad at Ieuenctid Cymru......... 314 Ysgol Sabbothol Pall Mall, Liverpool 315 DlRWESTIAETH— Pedwaredd Gymanfa Ddirwestol Gwent a Morganwg ................... 316 GOHEBIAETHAU AMRYWIAETHOL— TaitharyCyfandir—Pen. ix............ 317 " Pennod o bethau rhyfedd'............ 319 Gweddillion, &c. Methodistaidd— Y diweddar Barch. T. Jones, Dinbych 321 Gemau Duwintddol a Moesol— Crist croeshoeliedig........................ 324 DiogeWch y saint ........................ 324 Duw i'w weied............................. 324 Duwioldeb ar yr orsedd.................. 324 Pwy a wnaeth y Bibl?................... 324 Ed&eirwch ................................. 324 Oriet ya HollaUuog........................ 324 NaturaGras .............................. 324 Cysuron................................... 324 Barddoniaeth— Myfyrdod ar Deut. 32. 31................ 325 Englyn i'r Lleuad ........................ 325 Adolygiadau, &c.— " Y Cannhrodydd Cymreig»............ 325 Cronicl Cenadol— Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. Jaraes Williams, Llydaw ............ 327 Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Gen- adol Gartrefol........................... 328 Cyfarfod Cenadol yn Liverpool......... 329 Hanesion Crefyddol— Y Bibl yn Awstria........................ 332 Rhestr Marwolaeth— Mr. James James, Tredegar............ 332 Mr. G. Williams, Croesowald ......... 333 Mrs. M. Rowlands, Cwrt-y-cwm ...... 334 Mr. W. Howel, Llanbrynmair......... 334 Mr. H. Williams, Frondeg isaf, Môn 335 Maban y Parch. R. Edwards............ 335 Newyddion Gwladcl— Ffrainc—Naples a Sicily ............... 335 Yrlwerddon .............................. 335 Y Senedd................................... 336 Arglwydd John Russell .................. 336 Llong-losgiad dychrynllyd............... 336 Manion....................................... 336 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. OCTOBER, 1848.