Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif 16, °Nre$r] [Rhif 208, %ÿS Y DRTSOETA: <&»lcíjpato;t fftml v í&cfyoì$í8tíaíìs^etí$míì3p. EBRILL, 1848. r CYNNWYSIAD. Bywgraff:ad — Y Parch. W. Howels, Liundain ...... 105 Y PüLPUD — Sylwedd Pregeth y Parch. Richard Williams, Liverpool .................. 111 Tralthodau— Crist yn wcrthfawr........................ 114 Dirywiad a Diwygiad mewn Crefydd 117 Yr Ysgol Sabbothol— Yr Ysgoleiges Sabbothol yn argyoeddi ei rhieni ofer ............................ 120 " Cofìa v dydd Sabboth i'w sancteiddio ef'.......................................... 120 GoHEBIAETHAU ÄMRYWIAETHOL— Taith ar y Cyfandir, Pennod IV....... 121 Y Bibl yn buddugoliaethu ar anffydd- iaeth....................................... 122 GWEDDILLION, &C. METnODISTAlDD— Llythyr y diweddar Barch. R Wil- îianis, Liverpool, at gyfaill ........... 125 Rhai o ddywediadau Uavid Morris ... 125 Cotion o Bregethau y diweddar John Joues, o Edeyrn ........................ 123 Peroriaeth a Barddoniaeth— Galar-gan ar farwolaeth Miss M.E.Ro- berts, Liverpool, ynghyda'r Don 126, 127 Adolygiadau, &c.— Y Bibl Darluniadol ...................... 128 Cronicl Cenadol— " Newydd hynod o Cassia.—Pigion o ^ Lythyr y Parch. W. Lewis ......... 129 Y Genadaeth at yr Iuddewon............ 132 Hanesion Crefyddol— Tahitiaid ieuaiuc yn Ffrainc............ 132 Reiestr Marwolaeth— Mr. Henry Jones, Pentreí, Derwen... 133 Mr. H. Morris, Mwnglawdd, Wrexham 134 Mrs. M. Daries, Lluudain............... 136 John, mab Mr. D. Wiiliams, Dinorwic 136 Newyddion GwLADOL— Y Chwyldroad yn íTrainc.............. 136 Newyddion pwysig o Awstria ......... 138 Terfysgyn Prwssia.............. ......... 138 Rhyddid Crefyddol yn Twrci............ 138 Y Senedd Ymerodrol..................... 139 Terfysgoedd yn Lloegr a Scotland ... 139 Yr iwerddon .............................. 140 Manion....................................... 140 CAERLLEON: ARGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. TIIOMAS, EASTGATE ROW. APRIL, 1848.