Skip to main content

1— PRIS PEDAIR CEINIOG. EHn 15,%SSr] [Rhif207,°g^ Y PEYSORFA: <&$ltỳgratou ífêtísol £ ittrtgoftigttatö ealŵtatò&- MAWRTH, 1848. CYNNW ByWGBAFPIAD — Y Parch. W. Hewela, Llundain......... 69 Y Pulpüd— Nodîadan Pregeth j Parch. J. Elias... 73 Dyben Pregethu ...........................' 74 Pechodau Gweinidogion.................. 75 Tbaethodau— Cyfrinach y Cristion ..................... 76 Dirywiad a Diwygiad mewn Crefydd 77 Yk Ysgol Sabbothol— Yr Ymweliadau Dirprwyol a'r Ysgol Sabbothol................................. 79 Yr Angel a ymddangosodd i Balaam . 84 DlBWESTlAETH— Y Meddygon a Dirwest.................. 85 Y Dirwestwr ysgrythyrol............... 85 Y Tafarnwyr a'r diodydd meddwol ... 85 Maer dirwestol............................ 86 GOHEBIAETHAÜ AmBYWIAETHOL— Taith ar y Cyfandir, Pennod III.."..... 86 Y Porwynig yn Ucheldir Scotland ... 89 Cymmodlodedd ............................ 90 GWEDDILLION, &C. METHODISTAIDD— Llythyr y Parch. J. Elias at Eglwys Llanrhyddlad............................ 91 Cofion Cymdeithasfa Llanidloes, 1810 92 YSIAD. Dywediadau yr Len bregethwyr.........93 Babddoniaeth— - Hunan-fyfyrdqd ar aur isder Ysbryd.,. 93 Addolygíadau; &c.— . Anianyddiaeth sefyllfa ddyfodol ...... 94 An English and Welsh Dictionary ... 94 Yr Amserau .........;.................... 95 Cronicl Cymru.............................. 95 Cbonicl Cenadól— Pigion o Lytbyr Mrs. Lewis, o Cassia 96 Pigion o Lythyr y Parch. J. Wüìiaraa, Llydaw.................................... 96 Hanesion Cbefyddol— Cymdeithas Efengylaidd Geneva ...... 98 Ysgol ddyddiol Seaẃbrick ............ 98 Rhestb Mabwolaeth— Mr. John Jones, Glyn, Sir Gaernarfon 99 . Mr. Evan Evans, Penrhyn-bach, Mon 100 Mr. Isaac James, Sir Gaerryrddin ... 101 Thomas Evans, Ton-yr-efáil............ 101 Mr.Thomas Davies, Berthengron...... 101 Newyddion Gwladol— Y Seaedd Ymerodrol..................... 102 Adroddiadau Dirprwywyr Addysg... 103 Marwolaeth Archesgob Caergaint...... 103 Manion.................................103, 104 *£ " "'* ■ CAEBLLEON: ÀBGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GÀN T. THOMAS, EAfTGATE KOW. MARCH, 1846.