Skip to main content

Cofiant am.y Parcli. W. Lloyd, B.À ó Gaemarfon................ 257 DUWINYDDIAETH. Sylwedd Pregeth ar Esa. 68. 1------263 Talfyriad o Bregeth ar I Sarn. 4. 22 264 Lloffion o Bregethau............ 266 Hrraêth y credadyn ani berffeith- rwydd......................266 . TUAETHODAÜ, &C. Araelh Genadol a draddodwyd yn Ngbyfarfoü Blycyddol Tŷddewi 266 Yr Ýsgrifeíl Gam...............268 Chwedl am Syr Mátthew Hale*.... 268 Creiriau Pabàidd............... 270 Äanes Itinas Genadaerh Llundain 270 Y Briodasferch Genadol ......... 272 Daeryjddiaeth. Ymddyddan rhwng Iwan à Uywel- ŷn ỳnghylch Trefydd'NÍirthum- berland..................... 272 GOHÊBIAETHAÜ, &C, Apjnercbiad at yr Ymneillduwyr .. 273 Eîìglvn--Ary ddaear y-gwrandawaf 274 Pennilìion—Y Cristion yn marw.. 27ö Dyfyniad o.Lythyrau oddiwrth y Parch. J. Davies, Cenadwr yn Ynysoedd Môr y De......... 276 Tt efengyl yn diìyn y Cymry i fryn ac i fro..................277 Addoliadau Cam amseroì........ Casgliad rhan o Sir Ffiint at dalu dyled y Capelydd............ Cofüodaû Cymderíbasfaaû—Gair - afc y Parcb. Roger Edwards .... Y diweddar R. Roberts, Clynnog Jdinellau Seisnig i'w cyrleithu_..,., Atebiad i Ofyniad Rbaffwr, Áber- daäi-gleddyf ................. 'í Adolygiad y Wasg. Yr Arweinydd Cerddorol ...'....".. Blodau 'r Gân .... .........'..t. *. Hanesion Cenadol. Pigion o lytbyr y Parcb. James Ẃilliams, Llydaw .....;......;. Pigion o lythyr y Parch. T, Jones, o Fryniau Cassia............ f ' HANESItMí GWLADOL, &C. Tahiti ..............:...*...... Y"Senedd Ymerodrol............ Rbybydd i Feddwon'............ Hysbysiadau Lleenyddol. Y Dyddiadur Methodistaidd...... Cymry fu, Cymry fydd........ Priodas........................ Cofiant a Marwolaethau. Cofiant am Mr. Ebenezer Williams,. Mate, Liverpool.......... — ... Marwoiaethau..............287, 27Ö 275 275' 280 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE STREET. SEPTEMBER, 1844. s