Skip to main content

? DR7SORFÄ YN CYNNWY8 PETHAÜ YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD y trefnyddion calfinaidd. Rhif. 160. ebrtll, mm Pris 6ch. Y CY.*iîiV?5!:v;AÎ>. UCWINYBDIAETH. Arwyddion yr Amserau......... 97 Hanes Jlwyth .îuda ............, 99 Echryslonrwydd pechod......... 101 Traethodac, &c. Gwybodaeth ...____.......... 101 Ynghylch dechreuad Llythyrenau. 102 Ysgotìon dyddiol ................ 103 Barn y Parch. Mr. Whitfield am Undeb Çrefyddol ............. 103 Cywvdd Gaíarnadawl, gan Owen ^Mathafarn.....y............ 104 DâEARrDIÎIAETH. Ymddyddan rhwng íwan a Llyw- elyn ar üdaearyddiaeth........ 101 GOHEBIAETHAO, &C. Erayn Dirwestawl.............. 107 Pethau angenrheidiol eu gwybod-- Lly thyr VI.................. 107 Ffrwyth haelioni................ 110 Sýlw ur Ljthyr Clement........ 110 Sylw ar anwybodaeth y wlad . -.112 Casgliadau CenadolRhan Orllewin- ol Sir Feirionydd ............. 113 Cyíarfod Misol Áberffraw, Môn .... 114! GoFyniad...................f.. 114 ; Atebion i Llywelýn, ac i J. L. G. j Aberdar .......t............. 114 Adoltgiad Y Waso. Y Cristion niewa cyflawn arfogaeth 114 j Cyunorthwy i'r Myfyriwr Ysgryth- YIOI .............. ...... i____ ,.... 115 Y Saíuiydd Cymreís....... *.... 115 Traethawd ar Ddaearyddiaeth .... 145" Thirza..........,.."...,....------115 Cofnodau Cymdeithasfa Dînhycfc.. 116 Cofnodau Cymdeithasfa Wyddgrug 117 Hanes Cenadou Llythyr oddiwrth y Parch. Jaraes Williaras, Llydaw............ 121 Hanesioit Gwladol, &c. Yr IndiaddwYreiniol, BrwydrGwal- iòrv;.-....*;■, ..;..........._ 123 Terfyoau Americanáidd.......... 1^3 Yr Iuddewön yn Rwssia---Italî.. J24 Y Senedd Ymerodrol............ 124 Rhyfeddod, Maendrychiad...... 125 Ciniaw mawr O'Connell......... 125 COFIAINT A MarWOLAETHATJ. Mr. H. Jones, Hafod Llangwyllog, Môn .......i............V 125 Mr. R. Róberts, gynt o Ddolwein- ydd........................ 126 Mrs. Eleanor Dew.............. J28 Mr. Rees Jones, Tan y maes, Sir s Gaernarfon........".......... 128 Marwolaethiu................ 128 Portugal.............. Âr yr amkn. Tahiti............... Aryramlen. U CAERLLEON: \ ARGRAFFWYD GAN J. a J. PArÄ, EASTGATJÌsTREET;