Skip to main content

Y DRYSOREA. Rhif. clix.] MAWRTH, 1814. rì iLLYFR XIV. ARWYDDION YR AMSERAU. Ni a sylwn ar yr "arwyddion " sydd yn y gair, yn dangos y bydd ystorm fawr cyn haf hyfryd y " Mil Blynyddoedd," yr Lon a gymmer le ar ddiwedd amser y chweched pliiol, ac a ddibena ar ddiwedd tywalltiad y seithf'ed. Dechreu yr ystorm hon í'ydd mewn erledigaeth lem a than- llyd ar yr eglwys ; a^i diwedd fydd dis- gyniad llid Duw ar yr erlidwyr, yr hyn y\v tywalltiad y seithfed phiol. Hysbysir i ni gan yr angel yn Dat. x. 7, y byddai dirgclwch Duw yn cael ei orphen ar udganiad y seithí'ed udgorn, fel yr bysbysodd efe i'w wasanaethwyr, y prophwydi. A math o raniadau ar am- ser y seithfed udgorn ydyw tywalltiad y saith phiol. Gan hyny y mae y dirgel- cdigaethau a amlygir yn y goruchwyl- iaethuu a gyflawnir yn nhywalltiad y phi- olau, wedi eu hysbysu i ni gan y pro- phwydi, a chan fwy nag un o honynt. Yn pen. xi. 15—19, gwelir beth oedd y dirgelwch hwn, sef niellt a tharanau, a ilaear-gryn, a chenllysg mawr; yr un dymestl ag a nodir dan dywalltiad y seithfed phiol, pen. xvi. 17—21. A gellir canfod yn eglurach yn nghân yr henur- iaid, beth oedd y dirgelwch y cyfeiria yr angcl ato. Y cenedloedd yn digio, sef with yr Oen a'i ddilynwyr, nes casglu cu lluoedd yn eu herbyn, a"i ddigofaint ef yn disgyn arnynfhwy, ac yn dyfetha y ihai oedd yn dyfetha y ddacar ; |a hefyd gwobrwyo ei wasanaethwyr. Gwelwn, gan hyny, mai cynnwysiad y dirgelwch ydyw dinystrio gelynion ei eglwys, a'i chyfodi hithau i ogoniant a llwyddiant ar y ddaear. Mae y disgelwch hwn wedi ei hys- hysu i ni trwyyprophwydi yn nghyhoedd- iad y bygythion agyflawnayrArglwydd ar elynion ei eglwys, tan yr enwan Edom, Assyria, Babilon^ Ninefe, &c. sef prif elynion Israel Duw trwy yr oesoedd. Y rhan arall o'r dirgelweh a gyflawnir ydyw, gwobrwyo ei wasanaethwyr. Y niae hyn wedi ei hyshysu trwy y pro- phwydi yn nghyhoeddiad yr addewidion am lwyddiant teyrnas Crist yn y dyddiau diweddaf. Y mae bygythion y gair yn | gyffelyb î gwmwl tanllyd a welir weith- | iau, ambeii i fellten yn goleuo, ac yntau J ynmyned rhagddo, ond o'rdiwedd y mae ' ef yn saethu ei fellt mor gyflym ag y I tybir fod yr awyr i gyd yn dân. Felly y ì mae bygythion yr Arglwydd. Yr un bygythion ag a gyflawnwyd ar Babilon, a gelynion ereill yr eglwys, a gyfìawnir yn ngwymp Babilon Babaidd; ond bydd cwmwl y bygythion yn saethu ei fellt mor danbaid a chyflym ag y gellir tybied fod yr holl awyrgylch ar dâu ; bydd y cyfiawniad yn llawer helaethaeh nag y bu mewn un oes, a'r tebycaf i ddydd y farn fawr. Yr un modd y mae addewid- ion Duw yn gyftcîyb i gwmwl gwlaw bendithiol yn myned yn mlaen, ac yn dyferu ychydig wrth fyned, ond yn mhen enyd yr oll nefoedd yn duo, a'r gwlaw mawr yn disgyn ar yr holl wlad ; felly cyflawniad o addewidiou Duw yw pob ad- fywiad ar grcfydd Crist yn mhob oes. Önd yn y mil blynyddoedd y bydd gwlaw mawr yn disgyn dros y byd. I. Dechreuad y storm hon fydd mewn erledigaeth, ar ddiwedd amser y chweched phiol. II. Tywelltir y seithfed phiol ar yr awdurdodau erhcìgar hyny a'u lluoedd, nes eu llwyr orchfygu : ac yna mwynha y byd ei sabbath tawel a nefolaidd am oesoedd lawer. I. Dechreuad y dymestl hon. Os creffir yn fanwl ar yr arwyddion yn y Datguddiad, gellir gweled y bydd ym- drech egn'iol yn yr eglwys i oleuo y byd, a thrwy hyny ddynoethi twyll a pherygl gau grefydd o bob natur, megis y mae y tri angel yn pen. xiv.; yr angel a'r aAvd- urdod mawr ganddo yn goleuo y ddaear, pen.xviii. 1.; a'r lluoedd ar eu meirch gwynion, pen. xix. yn arwyddo. Ae mae yn debyg y bydd nerth a goleu yr Ysbryd Glau yn cydfyned â'r ymdrech- iadau hyny, nes bydd tywyUwçhyn cìlio, a gau grefydd yn colli tìr. Ac wrth" wcled y llwyddiant hwn ar gynydd, a gobaitheu helw yn darlod, eu huchder a*u