Skip to main content

Y DRYSORFA: TN CYNWYS AMRYWIAETH 0 BETHAU AR AMCAN CREFYDDOL, YN ATHRAWIAETHOL, ANNOGAETHOL, A HANESIOL; YNGHYD A HANESIAETH CENADOL A GWLADWRIAETHOL, AC AMBYWIOL GYFANSODDIADAU MKWN I BARDDONIAETH A PHERORIAETH. % ffiẅaeWJtoìJti öan ©legíaîí t> &rrfn$íîiíûn ©alfínaíìŵ, GAN JOHN PARRY. LLYFR XIV CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN J. a J. PARRY. MDCCCXLIV.