Skip to main content

Y DRYSORFA; j- ' ■ ■ • * • • • TN CrNNW*S ' ŸETHAU YSBRYDOL A BUDDIÒÉ » '*,.:. ^YHOEDDEDIG DAN OLÝGIAD 'Ÿ-f RÉFNYDDION ÇALFINAÍDD. 'áÿai*. l5Ö.f MEDI, 1^48, Rris tfch^ í;j usejj ' Arwjdjaioíi.ýr Amserau....•...„.,... 257 j.', ^f^odj^d^iôlç^gámohíÉa^r Bytídtrefiadaû yr Arglwydd Ièsu, i , t y& ei «siau diweddaf..„.....258 »" Drwdi^au'cytçûẃysfá» íwr,...-... 260 f, "Mÿf|tSS ẃ 1 bfio. 1C15.' ÍA • -<• 26Ö ^ Dru^a^eudfa.TijgyagndîOfGirist . , tf' ^niaw.i' ..j\.,-..,..f. .^...... 2.61 'OofiantMrs. Re^cca ffugbes", ó„ , JJẁèfnool..D. 1 {i WJU,> .<.„.. 26Í Byr Gofiant Mrs. A. Pbiltfẁ {> "; v Lsmsatalet8.,;..;. X*i t ,v.Ẁ i P 263' ?. :iByr Gpfiartt Mî$si G. Chafries-, o' .. • *Dr«ẁalcbmai, Môn...,... -*p ..; 203; , 'E'nglynîon ar farwolaeth Mẃ j. 1 Jónès, ©yffiryn Àräudwÿ .'.... 264 Yinddyddan rhwng Iwan a Lly- ' welynjsr Ddaearydàiaeth .... 264. ^íseyaeth, Llythyr* 1........... 266 Sylw ar Ysgrii' Carwc T,r>fnv,. ,»»,268 ,. Cymd^thas Gymrëig Dinas Caer» . . 'ilítogSewyaÖ, iAraerîcrf 'l, t.W >269 r'ŴẄaa.uar'y.jaynyddpeWî^n-• .,., LY Senedd Ymérẃdiol ...•■i^i;/, ;287£ I - . íîytt i ."• v...;. •.*. • •. ẅî •.•'•V »* f Araeth y^'arçji. J. Jones, (Xegid> . \C$rẁgiäd'Cyhnygiàtí Onesiraus!•"'Ŵ3 j Nfrrénr, 'ínewt)"' pérthyr.às'lY Y%l"*:*"î §ylvaaa«í Mron ,.:,.,.' 214 | .terfysg ^n-Néh'éuharẁ ^ỳinrtt'287' 'GynhâuáT....*.'.".- ".....'...'. "278 Sefyllfa .bresennol y.ŵtniariaid. ^ 27 #\, j Erfyniad an/Gýngor. med^íyg'ol^ 2Jft, Bèoŵa^ràffy ŵwedteBiâítŵiJB;---* . ■ : RfchÄrd, Tregaŵri;. r.7*. .^Ç.S'egö'' Atebiad ^ Qfÿniàd7Gwr oj'r ^f#^HR Cyngor i'Bregèthwvr . .1.. *. t...»|e At Ŵr.-áÍHhî/'Àwdwt-ỳ Gtaníttià--' -íi - degẀrddoriaeth......^...........Sfil^. GQfý^d*,au Anwybndus; ;f.-.. *»' 2Ŵ. TteftüiPfiêtfwí- y'öítíîífii • yr -ÌPníi"'. n:: »eHlŵmyr;.t.i.^>. v.:.i.i^.J 28lf: JSyfyraotì « -IyẂyr y Parohi'T;. • -&S Jones, Cenadwr j..í(,([g.iíi.>;K<î^â Dvfynion ò~lvthvr y Parch. Òwen - Htóchords .",.."............... 285 Cyíarfod" fiáynyddol rYsgol \ Sab- Tmthol Älsca.'.:.'.'.:...-.:.".. 285 CyfarfodBiynydẁJ'Pfliut -. £2. 286! I • Ájaeíh.Fatber Matthew% .-rri ;^76 Emynau pVidddl ^i'w canù m'eẅn" Anti-Puseyaeth Marwolafthau................ 288 rc c. tr ,^\> ,\.'■/,.^ \\ ',) v *m ìz ' ARGRAFFWYD. GAN J.'a Ẁ'J^|^tjf4 'Ŵ^Ìîí^4Ì£«jaTb^