Skip to main content

Y DRYSORFA; YN CYNNWYS ' * PETHAU YSBRYDOL A BUDDIOLÍ CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFlNYDDION CALFINAiDD. Riiìf/ 152. AWST, 1843. Pris 6ch.': By.wgraffîad y Parch. I). Rees, • Lìanfynydd................225 ^ylwaáau o Bregeth Mr, Ellis Foulkes.................... 227 Galwedigaeth Effeithiol........228 DadlyNef.................. 230 Lioffipn.....................230 Pennillion wrth wrando pregeth . 231 Còfiant Mr, W. Wiiliams, Llan- santffraid................. 231 Çofiant Mr. R. Lloyd, Llanidloes 231 Seryddiaeth.—Y Cometau....... 233 Ymddyddan rhwng Iwan a Lly- welyn ar Ddaearyddiaeth .... 234 Prif fynÿddau y byd a'u huchder 236 Arwireddau Zoroastèr..........237 Englynion wrth glywçd y Fron«- fraito yn canu............".. 238 Cymmanfa Lherpool, 1843..... 238 lian.es Ysgol Sabbathol Forehill 240 Ymddyddan yngbylch' vr Ysgol Sabbathol/.........'.......212 Cyfarfod Blynyddol Dosbaith Meìdrim ____".............. 213 Agpriad Capel y Dýffryn....... 244 Deisyûad am gael hanes y Meth- . istiaid mewnjmanau y'Ngbymru 24.3 SÍAD. Englynion i'r Drysorfa.......24ö Cyfrif Llafur Ysgoî Sabbathol Sii' • Gaerynarfon..........., — 245 Yr Achos Cymreig yn Manehester 2-15 Cofrestraeth Capeli............ 246 Trydedd Gylchwyl y Gymdeithas GenadoJ Gymrcig yn Liverpool 246 Eglwys Sootl'and ....... ...... 217 Cŷnnygiad i sylw y Trefnyddion Caifinaidd, &c........\.....248 Cyfieithiad—C'rist, craig jr oes- * 'oedd...............,,..."».. 248 Cyngor Mèddygol ......,./. .... 248 Adolygiád y Ŵasg.—' TJio Home Missionary'........*........248 Cofuodau Cvmdíntliaí4%,* v Bala, ISÍ3 ...:........'..........249 Hanes Cenadoh-Llythyr y Parch. . James Williams*.*v......... 253 Y Senedd Ymerodro,J ..*.....* .. 2.54 Ysarii Svr James örabam . v ... 256 Cynnydd Pabyddiaetj*. ....>..:.. £56 Dámwain angeuol^ - ...•«« .«••'... «•• 256 Hyshysiad at y Cyẅedfci ...... 256 Priodas a MarwẅhteMuiu :....... 256 CAERLLEON: •' , ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, RÂsTUiTE ST. August, 1843. ; ;••