Skip to main content

TN CTXNWYS PETHAü YSBRYDOL A BüDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFNYDDION CALFlNAiDD. Rhif. 151. GORPHENAF, 1843. Pris 6ch. CTNNWJ Sylwedd Pregeth y diweddar "Barch . J. Davies, Nantglyn .. 193 Eglurhad cysonawl rhwng Exod. 30, 6—10. a Heb. 9.7........ 195 Sylwadau ar Grist yn ei swỳdd * Gr jfrýngol......."........*... 196 * Testun riiÿ fyr&od.........."____ 19? Cofiant Mr. T. Lewis, Esgairnant 197 ^j Cofiant E. Morris, Aríanws...... 199 Byr gofiunt am rai o dùuwiolion Llansawel,................. 200 Marwnad Mr. R. Jones, Wydd- grug..................".... 200 Y dvn çelwyddog.............. 201 Hynodrwydd y Rhif Tri........203 Cyfyngderau morwyr a'u pertbyn- Ysau........."............. 203 Llyihyr at Ddinasyddion Sioh .. 204 Ccrddoriaeth.................. 2üô Cvmdeitbas Genadol Ty Ddewi.. 206 Araitb v Parch. R. Moffat, y Cen- adwr...................... 206 Myglys (Tobacco)' ",*.'.."....;... 2ü8 Ymdd'yddan yngbylch yr Ysgol Sabbathol.................. 210 SIAD. Sylwadau amatebion arroddiad v Ddeddf.................... 212 Cylchwyl Ddjrwestòl Castell Ne- wydd yn Emlyn............213 Llytbyr o'r Iw.erddon.......... 2)3 Wresham Normal British Schools 215 Pethau angenrlìeidiol eu gwýbod 216 At y Morwyr a"b Eglwysi Porth- laddoedd Cymru,...........219 Emyn Seisnig i'w gyrieithu___. 219 Gofyniou ae Atebion.....219, 220 Adolygiad y Wasg—Gweitbred Gyfreithiawl y Trefnyddion 220 Gramadeg Gymraeg H. Tegai .. 220 Hanesion Cenadol—Llvthvr y Parch. T. Jones____....------221 Cymreigyddion Caerìudd ...... 221 Y Senedd Ymerodrol.......... 222 I w erddon .................... 222 Cvmru— Terfysg vn Nghaer- fyrddih .....____............. 222 Príodasau.................... 223 Mar«olaethau................223 Marwolaeth y Parch. J. Davies gynt o Nantglyn .. _......... 224 *........, CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE ST. July, 1843.