Skip to main content

Y DBYSORFA; Y* CYNtfWYS PETHAU YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG, DAN OLYGIAD Y TREFNYÛ.DION CALFINAIDD. Rhif. 150. MEHEFIN, 1843. Pris 6ch. CYNNWT Pabyddiaotb—Llosgi Biblau yn Canada.................... 161 Am gwymp dyu a'r canlyniadau o hoiio.................... 162 Dyoddefiadau a gorthrymderau .. 1(54 Cofiant H, Pugh, gynt o Lanfi- bangel.................. 165 Cofiant E. Pugh, (ei CTiẃàèr).,, , 16ô Cofiant Mrs, Adaros, Cücain.... 107 Beddargraff W. a Maigaret Wil- liatns, Lìanrug ............. 1(58 I Englyn ar farwolaeth babau .... 168 j Traethawd ar Ddedwyùdwch.... 169 Y G wanwyn.................. 171 Cyngor i Athrawon Ysgolion Sab- bathol..................... 172 Annogaeth i gyfranu at achosion crefyddol .................. 173 Cchder mynyddoedd Cymru.... 173 Englyn i GÍedr-ffbrdd Caerlleon 173 Adolygiad ar ymddangosiad o anghysonedd................ 174 Puseyaeth a Phabyddiaeth...... 175 Rheolau i bregethwyr y gair.... 176 Sylw ar lythyr ' Aelod o Eglwys Loegr' yn y Protestant...... 176 Ysgol yr Ürideb yn Buclcley____ 177 Yr acbos Cymreig yn Runcoru .. 177 L'ndeb Cristionogoî rhwngy pleid- iau crefyddol............... 178 Cylchwyl Ddirwestol Pembroke Dock..____..........î..... 179 Llyfrau yn China, gan Mr. Mìlne 180 Sviw ar hunauamddiffvniad L 'Myfyr..................... 18l STAD. Y Gymdeithas Genadol Gynireig ' yu Llundatn ................. 182 Cylclmyl Ddirwestol y Cymry j-n Lherpool.................. 183 Cyfarfod Ysgólion Sabbàthol Sir Aberteifi .................. Í85 Petinillion ar Ddirwest.......18á Euglynion y dd'iod feddwol..... 185 Ysgrif Syr J. Grabam ar Addysg Gwladwriaethol ............ 185 Taer Erfvniad am Gyngör Medd- ' ygol ."............------...... ;1S7 Gofyniad Ymchwiliwr.......... 187 Gofynrad i Mr. L. Wiìliams, Llun- - dain..................... 187 Gofyniad Ymofynydd........... ìaì Atebiad i Ofyui'ad'Asaph....... 188 Adolygiad v Wasg—" Gwobr i blàutda"'.................. 188. " Gwinwyddcn, neu Sylwadau ar Briodas,'.................. 188 Cenadaeth Dramor y Trefnyddion 189 Cvmdeithas GenadolLlundain a'r "Ffrâncod.yn Tahiti........... 189 Y Senedd Yinerodrol........... 190 Hen wreigan hy ............ 191 Ariffodau galar.............. 191 Darlun v'Parôh, D. Jones, Llan'- llechyd.................. 191 Genedigaeth, Priodas, a Marwol- aethau................ 191, 192 Marwolaetb Dug Sussex........ 192 Efurf o Ddeiseb i'w banfon i'r Senedd yn erbyn Ysgrif Syr J. Graham..................•• 192 êar Cymanfa Flyjíyddol Livertool.—Dymunir hysbysu i aelodau "Bwrdd Cymdeithasfa y Gogledd," y cynnelir Cyfarfod cyntaf y Bwrdd, mewn cysỳlltiad â'r Gymanfa Uon, nos Wencr, Mehefin 2, yn ngaapel Pall MaU. » . CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE ST June, 1843. -