Skip to main content

Y DRYSORFA; ;YN CYNNWTYS PETHAU YSBRYDOL A BüDDIOL. CYHOEDDEDIG DaN OLYGIAD Y TREFNYDDiON CALFíNAiDD. Rhif. 149. MAI, Ì9ÌS. Pris 6'ch. CYNJWÍ " Arwydtîion vr Amserau"—Pu- seyá.<:h----- ............... 129 Cyn'gnr ( L'tíÊfe) gan y Párch. W, J Rc>uf rts, Amlweh, i'r brodyr ar eu neillduaeth i wuith yweini- dt.ga.-ih, yn y BaÌa. Meh. 1842 132 Sylw hèîrnîadol ar Heh. vìi, 2?.. 134 íesu Grist yn boh peth i bechad- ' uriaìd ..................... 135 . Holwyddoreg ar Sicrwydd Go- baitli..................... 136 Mvfvrdod y Br. Hawlcer ar Ex. xxx. 15.................... 136 Cpfiant am Wui, Jones, Prestatyn 137 Cofiunt am Mrs. Simpson, Glan- t'owy...................... 138 C"fiant am Wilîiam a Margaret l tWiiiiams, Llanrug .......... 139 Tracthawd ar Wybodarîh...... 139 Lnglynnm i Athrofa Trofecca .. 111 Traethawd' ar Falchder ysbrydol 141 Rhodd AJairi. vn Cussiaeg, gan y Parch.T. Jones............ 142 Paham y'n gwnaed. - -......... 112 ,Sylŵ a'r v Syluinìau ar Gfvuiad Ymcbw'iìiw'r............'____ 143 L ly'thyr aii at Ileuuriad Eglwysig 143 Cymdeithas yr Ymfudwyr yu New . *York, Anpfc&i.......'....------. 145 Yr Abhbs$|Çinreig vn Manches- ter....-........•"............146 SIAD. Svlw ar Lvtbvr Diwvgiwr yn yr '" Athraw''..'......".____."..'.. 146 Rhÿddg) fieitiiiad o Linellau Seis- nig Mrs. S. Jones..----- -----. 148 Cynghorion defnyddiol........ 148 Cofnodau C-ymdéitnasfa Ll.anrwst 149 Y Gvmdeithas Genadol Gartrefol, ■ —-Uheolau, ■%•............. 150 Ymweliad â'r Goror............ 15i HanesionCenadol —üyfyniadauo íythyr y Parch, W. Lewis .... 155 Dyfyniadau o lythyr y Parch. T. Jones....................... 155 Hysbysiadau Crefyddol,—Cyfar- "fod' Ys^olion Llânelltyd...... 156 Achos Seisnig yn Liverpool .... 156 Ynys Tahiti................158 Adolygiad y Wasg—Yr Hyffordd- wr Ymarferol.............. 158 Y Senedd Ymerodrol .-----..... 158 Ysgrif Aildysg y Llywodraeth .. }ÔSl Gwyì Ddirwestol Llunidloes ----- 160 Marwolaethau mewn oedrau mawr ...................J60 Svmudiad Trig: as ............ } 60 Rhybudd i feddwou...........' •• ] tiÜ Damwain alarus............ 160 Hvsbvsiadau Llëenrddol— Llyfr V Parch. J ■ Foullces .,....., 160 Y Cenadwr.................. 160- Marwolaeth.................. 160 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE ST. May, 1843.;