Skip to main content

5TN CYNNWT8 PETHAÜ YSBRYDOL A BÜDDIOL. CYIIOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFNYDDION CALFlNAiDD. ' lÍHIF. 148. V) EBRILL, 1843. Pris öch. Ci'NNWiSIAD. Traethawd ar Ladrata ar làn y Môr...................... Englyn i'r Annuwiol .......... Rheolau tuag at ddarllen y Bibl i Fuddioldeb ................ Cofiant H. Rowlands, Penmachno Cotiant I). Jenldus, Glan-gors- fawr____. „,............... Cofiant Mrs. J enkins, Blaenanerch Galar Mab ar ol ei Fam........ Y B!aned Uranus ............ Llythyr y diweddar Barch. J. Ro- berts, Llangwm .. ......... Llythyr o'r Iwerddon.......... Llythyr o'r America .......... Hunan-amddiffyniad Ieuan Myfyr Yr Angenrheidrwydd am Ysgolion dyddiol .................... Diwygiad yn mhlith y Morwyr .. Oiaddfeydd i'r Trefnyddion ----- [00 100 104 104 [05 106 106 107 108 III 112 lli 114 llô Llythyr Caradog.............. Y Presbyteriaid yn Iwerddon.... Pennillion Seisnig i'w cyfieithu.. Y Cyfaramod Gras ............ Dyfyniadau o Lythyrau Cenadon, Y Parch. J. Davies, Môr y De.. Y Parch. J. Williams, Llydaw . Y Parch. O. Richards, Cassia.. Y Purch. W. Lewis, Cassia.... Casgliadau Ceuadol Rlian o Sir Feirionydd ................ Y Senedd Ymerodrol .......... Erchylldod Rhyfel............ Cais am Gyngor Meddygol...... Beirniadaeth y Traethodau ar Ddedwyddwch.............. Puseyaeth yn Nghymru........ China—Calcutta.............. Hanesion Çartrefol............ Priodasau a Marwolaethau...... » , CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE ST. April, 1343.