Skip to main content

Y DRYSORFA; TN CYNNWYS PETHÁU YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFNYDDION CALFlNAìDD. Rhif. 147. MAWRTH, 1843. Pris 6ch. CYNNWTSJAD. ,' 0 Ymchwiliad i ystyr y ^air Seìah.......... ........................... 65 Tlodi lesu Griat yu ei ymddarostyngiad............................ 66 Hfines deitddeg llwy th Israel—Simeon........................... -..... 67 Sylw âr Bregethu '. .......................................-•••♦•68 . Cofiant Mrs. Jones, Wrexham...................................... 69 Englynion wedi marwolaeth Parch. John Elias.......................... 70. Ffordd rwydd a hawdd gydag anffyddwyr......................ì.'.v.. 70' Cerddoriaèth ____.... . .\ ..-.,.-. I...-...,..............&U .. •...------73 Hanes Llydaw yu Ffraingc......................................... 74 Darameg y gweision a'r dèfaid;...................................... 76 Gosteg o Ènglynion gan Owen Mathafarn............................77 Llythyr Mrs. Ẁilliams, gweddw y Cenadwr Williams........... i.-....... 78 Syìw ar Atehiad J. F... "■..•............................ .h ....... 79 Caledi yr amseroedd.....................................*..".......80 Caradoc, a Beirríiaid y Drysorfa................. ............ v*. •.. 81 Gair am yr Athrofeydd.................................... ....... 84 Deisyfiad am Gyngor Meddygol............................... 84 Lîythyr oddiwrth v Parch T. Jones, y Cenadwr..........-......:....... 85 Llvthvr v Farch. O. Richards ____".................................. 85 fdvthvr y Parch. W. Lewis........................................ 90 Y Genadaeth Gartrefol ..................... ,^.......... .<.......... 91 Afghaniatan .-....'...................................• • •.....• • • • 95 Chjrna .......;____.............................................. 95 Y Senedä Ymeroároî . ....------.....................................95 Edrych ár uwn, dyma hethnewydd.................................. 96 Priodas a marwolaethau.................................?•*•;.....96 Gweifiant gwall..............:................................... 9& CAERLLEÖN: JÜÌGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTG-ATE ST. JÄarch, 1843.