Skip to main content

M DRYSORFA; ) í ;'./ ì' ::.].■ : j: ■ i ! Mlfcli i ; í: -..'■•■ ' -'. "• U : ìúv' J ' 'ì * t ■ Ü ^YK «CYNK WÄ * .' '■; ,.',;,/ v - ^ P;ÈTHA*U :TSBRÝDO^: Sa fetÌDJ&íflt, . CYHOEDDEDIG DAN ! . ' ... míäì p \ i .:: v & i i I : ' •• ; i■ .. "i i v I Sîi af.- . ' ;'-' : OLYGIAD Y TREFNYÖDÍOH C^INAlpD. ^yMW.LWÌ . CHẀEFRORj'.l^äa-. CYNNWYSTAD,. lfoykgýbraeth Ëglwysig........."33 *| Sicrwvdd y Credadyn............ 35 j t,gŵ« «h.<fiiiom4íi:. •..-..-. .ì:.í.-:36 Emyn am lwyddianty .Gj.mde'thas " 'ÍGŵàdol GymTèig ... ;......í 38 Hanes deuddeg "Uwy'tb 'Isrítel-«—« Reuben.....................,„39 Cofiant Mr. Rowland Abraham .. 39 l$[ẀfaH Ŵtnruia.Mka .ûtnr. f4h Hanes Cbina.........,,. w..,*,.. .42, Haìies y-nys Hong líong ........43 MŴ ,"..-«.j. • >«c««T^> •>>Hr€ ^** :Svlwa*daü ;ar tìfegèinü' I.. 1.1. .*.. 46 vJÍjxaòg'i.Q|h. ilaei:. i. .gadi. Ysgeliŵ 'u'Ahsa^d..; crefydd' yn mhiith y, Cy- • {* : mrẃa Miéýicà.' .* *. V.* ""..,'.... .48 t?ÛÿtWt ŴrÄiẁêMŵ. w.vi;v.t;... 49 iGair étto at Ymfudwyr........... 49 fî. brofedigaeth o acbos gair R.. ."7"™5ü" Cagel Cyjgareig Dttbliar......... ,T £û pâtìau àn|enrneinio"f bn:èwỳbò*dr-*--* ** v g j Llfffpyr.í"". .,.. *»y«,-,«..'^. w»^« 5 i .(Wydd* är ,y >ÌeJllfea',r Taranon'*.». 53 "f Meddýgîmàelh rhajg'yiCl'wỳf Jpty» 53 I:,* .l ' Tyreá ac offrwm dy roddî .-. && Go'fyniad ac Ajebipn ......*,.... 1.. YMBfbi:. Gŷi^eúríaíä^îfeẅydŴ ^t t r i'r. Cynyrjj., ••*• Lt('|»j *♦ * * y V "^ Cofftodáu* Cyindeifhàsfa "Äbergeie, ^ílbkgfyry!84Í2Lv.'^.:.-..*;.% ! Uytbyr oddiwrth y Parcb. Jy. Wiiliams, Cenadwr.;.. íl.lythyj^oddiwrth ý I?aVch ' 3 »£ î 'iC.ççijdpr- * .>'... «ÍM %*>í«* .. ■ ■ *.. Llythyr oddiwrth Ysgrifenydd jb- Gymäeítbas-G'enadol-.r; .'"r.*V.'T.~ pyfarfpa^Pregetÿjjf "Çofitoy^jille'í., Cyfammod^beddwéh â China..'.. .\ ^, AÍgbamstan U ,w*« tvi *» l. .Vi ^. v Bera*w|lyí yp Er,Qng ŵ>P*?.».. • > J»Ì Ypgolii Faéanod, &c. yn N^hỳmru Gtw«llcofdŷ**vn N'gbj-*mrü".'. ^..".". * LÎŴgtidrýmad M fárCáêfntíffo'á. . Damwain angeuol.............. |"T"dymhestl ddiweddar .......... ,Maswolaeíba«., «ff«Sff â <MP • • • • Y'Cŵàdbh "RtáiároV à" Liöwrs*----- Engly» | í-GîaÄ^adau Ebefc "Fvd# ^ Gwobrwt i'rrBíàrdd .,,., <.', ••• «^» GwelliâBt gwalîau'.'.,:.,;. «rj••'••• Ü ;.:: r 0 ( ;... 63 •Februmy^ 1843. • •'"'wsrLÜ' ,. ■";' . ~ ;-.w .-.