Skip to main content

YN CYNNWYS P;ETHAU YSBÊ,ÝD."QL Ä BUD'DTOL. CYHOEDDEDIG . DAÌÎ' ü: : ,,.-.■. : • ■ ■ f ■. : ■ ' ' ■ ■ (\......... OLYGiAJD!.Y TREFHYPOION CALFMAjDD. Rhif; 145.X" :MäWK,: 184â. Pitis (>ch. CYNNWYSIÀP. Cofrio'dáu Gymdéifhasfa Tál- .... ' gartbr, If yd. ô, .6, "7,-1 8d2 .. 1 Am ddaroslyngiad a dycbafùid Cri.st ... ".................. 3 CrefydA-' Crist ÿn, annéẃy'dd- ddulliadwy .............. i> Pínŵiiffli .ádfyfyriadol Mr. J. , • Trtoânas, Llanfwrog ,..-... 7 iGwarred'gaeth ísraelo'r Aîphf' 8 •Am:iaýn.''chwilio yr ysgryth- yráti."................. 8 Ffordd rwvdd a hawdd gydag tìUì ânfíydâwyr .i............ II ^Ôfiant a>u ìienry Hughes, *' Prestatrn............____ 13 Gaìar-gan, gan y Parch. John I /Hagtífis; y lkmt"............ 14- ' Yiuddangosiad o Anghysonedd ,15 Aünogaeth i ddeffroi gyda'r Ys- . . • goíîän íjáŴlmthoj-i..^ .;';.'..' 15 ; Ys:Fi>gws ette'.. ;..'______...-. .16 .''C$;f»rwvddii.d<iu J; Y'miudwyr ' Cymreig, ó'Aineriea ...... 17 Moesau da ............... 19 Cÿfarfod dadleuol ar Ddjrwest VJ Çraìg y-Fam, ................ 20 ', Trèfu*f)üw i achub drn;iA.', 20 i !GŵaÌ¥K îfr.'.Beiwfíí ..... ' 'U. 21;; ,sOýilg^MeddygolrhRgyiClỳFyf; . j . ; :iheialuss,;Çelẃydu.....;.;.:.,.., ,21 Gyngòr I Diölehgàrwch ■ ani I v Medtíygoi,.,./.... ...... •> -. , ■I LlyftgeÌL Athrofa Trefeçca., ,. 1 "'Ysgol dûa i Bdant y Cymry" ;'.' 1 Auèbiad^iOfymadYmcJmiÌìŵr; j Adolygiad y Ẁasg—Y Cy,lam-. j mod Gweühredyedd, &ç.' ...' ! Dyfÿniadau o Llyíhyrriddiwrth. j y Párch; T. Jones, o Fryni;au ; Cassia • • • •— • • ••'......' •»• - j Y Llong Malnbar. -,"... J,.,. ".".' Masnaeh ..... ;..•.'..;........ Rrisiau Nwydduu;■« ...5..■.?. uí'»'... ! írifjcr Morwyr Prydatn. &c. .. Cyfaríod Blynyd'dul^Rayadr Gwy..................... j Agoriàd'iÀdduàdy îtîi.Ydwítüi;' ,. Agoriad Capel vr Hendref...; 1 Ca^gljadau, Stc. CymdèUha's' ■< Genadol Garlrèŵùy <&&£ ' yddion Caifinaidd.yjáŴtsjp^. barth Cyra.ru.. .....-.'■ jS... : Cy'faihmod h'eddwch'a Chìua'.. ' Aí'fíhauistan—Mteiao a Tcxas ■ ÿicwydd.daí;;'.•,•,.-,-. ..".':. • ...J- • Ago'riad y Senedd;: .;.., .t..... Hysbysiaihîu Llèènydt'ol ä . - Prtodàs a M&rwôlaethaùs.i:.:... Tòn~Ffyddlondeb |-----% • •. : CAERLLEON: ì -RẄA'FFẀYD GAÎÍ J. a J. PARRY, EASTGATE- Janaary, 23 ^O»