Skip to main content

:T*i Bhif 770.] [Llyíb LXIV, DRYSOR CYLCHGBAWN MISOL Y METHODISTIAID GAL.FINAIDD Dan olygiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. RHAGFYR, 1894. CgîinüJBsstaö, 1. Y Zoroastriaid: Neu y Doethion o'r Dwyrain a'u Crefydd. Gan y Paroh. D. Lloyd Jones. M.A., Llandiuam........................................441 2. Mair, Mam yr Iesu. Gan Miss A. C. Pritchard, Birmingham..............447 8. Llythyrau yn dal Cysylltiad â'r " Neillduad " Cyntaf. Gan y Parch. Henry Hughes, Brynkir........................................................451 4. "Y Can' Cymaint." Gan Mrs. S. M. Saunders............................ 455 5. Llyeraü Newyddion.—1. Y Sacramentau.—2. Gweithiau Ioan Mai, ynghyd a ÌJyr Gofiant o'r Awdwr.—3. Holwyddoreg Dirwest.-r-4. Cambrian Min- strelsie—(Alawon Gwalia)............................................459, 460 Babddoniaeth.—Adgof am Mrs. Davies, Llandinam, 447. Haul y Cyfiawnder, 455 Manion.—Y Bregeth yn y Text, 451. Gwaith a Sîmudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'rBala—2. Yr Arholiad Cymanfaol, 1894.—3. " Gorphwysfa," Sciwen-........................460—463 CYMDEiTHAsrAOEDD.—Cymdeithasfa Penybont................................464 Y Bhai a Hunasant.—1. Y Parch. Watkyn G. Powell.—2. Y Diweddar Mr. John Thomas, Chirk (gyda darlun)....................................466, 467 Cboniol Cenadol.—1. Bryniau Jaintia—Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Wil- liams, Jowai.—2. Sylhet—Ymweliad â'r Gwastadedd—Llythyr oddiwrth y Paroh. John Boberts.—8. Llydaw—Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones, Quimper.—4. Cyfarfod Ymadawal.—5. Y Casgliad Cenadol.... 470—473 Wyneb-ddalen a'b Cynnwysiad............................................ i—vi OAEBNABFON: IHOBDDWYD YN LLYFRFA Y OYFUNDEB GAN DAVID O'BBIEN OWEN. TREFFYNNON: ABGRAFFWYD GAN P.M.EYANS A'I FAB. ?RIS PEDAIR OEINIOG.] DECEMBER, 1894.