Skip to main content

,.— A^y0^ emäL Bhit 767.] [LlyfbLXTV. CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID OAL.FIN&IDD. Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. MEDl, 1894. 1. Elim. Gah y Parch. R. H. Morgan, M.A., Upper Bangor ..................821 2. Yr Arferiaa o Dyngu a Ebegu. Gan Mr. T. Williams, Gwalchmai..........S29 3. Sylwadau y diweddar Hybarch W. Evans, Tonyrefail, ar yr Wythfed Eeol .. S83 4. Gydwybod Lân. Gan Mr. Daniel Ûwen, Wyddgrug........................ 334 5. Llyfrau Newyddio*.—1. Cyfiawnhâd trwy Ffydd,—2. Gwlad yr Addewid a " Iesu o Nazareth."—3. Cofiant y diweddar Barch. William Prydderch, Sir Gaerfyrddiu.—4. The Welsh Pulpit.—5. Holwyddoreg ar Actau xiii—xxviii. T Deugain Mlynedd Hjm.............................................337—340 5. Diweddiad y Tymmor yn Ngholeg y Bala. Gan y Parch. T. C. Edwards, M.A., D.D................................................................841 6. Ton.—Gellifor............................................................ 344 Babddoniaeth.—Gweddi, 336. Cyfiawnder yn briodoledd yn Nuw, 340. Makion.—Díôgelwch y Cristion, 340. Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Y Parch. Enoch W. -Tames, Borth. Gan y Parch. T. J. Morgan. Garn.—2. Mamrolaeth y Parchedig William Powell, Penfro.—3. Pontardulais.—4. Casgliad at Athrofa y Bala ............ 345—349 O'b DREjnrNFA.—1. Hen Lythyrau.—2. Cysegredigrwydd y Sabboth.—3. "Y Gwrthwynebwyr" yn Heb. x. 20—27.................................349—351 Cymdeithasfaoedd.—Cymdeithasfa Aberhonddu..............................352 Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. William Williams, Caerau, ger Pwllheli.—2. Mrs. Hughes, 4, Woodfield Road, Paddington, Llundain....................354, 855 Cbonicl Cenadol.—1. Lushai.—2. Llydaw.—3. Bryniau Eliasia—Llythyr oddi- wrth y Parch. R. Evans.—4. Mawphlang.—5. Dosbasfch Ehadsawphra-' Rhanau o Lythyr y Parch. C. L. Stephens.—6. Bryniau Jaintia. Dosbarth Shangpoong. LJythyr oddiwrth y Parch. W. M. Jen3cins.—7. Rhan o Lythyr oddiwrth Mrs. Jenkins, Shangpoong.—8. Dosbaríií Jiwai. Llythyr . oddiwrth y Parch. John Jones.—9. Ymadawiad Cenadon.—10. Derbyuiadau at y Genadaeth.................................................... 856—360 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWÉN TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] SEPTEMBER, 1894.