Skip to main content

Ehif 766.] [Llyfb LXTV. CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID OAL.FINAIDD Dan olyélad y Parch. N. CYNHAFAL JÖNES, D.D., Rhyl. AWST, 1894. (S^tttttiîgjsiaì). 1. Adgofion am y Parchedig John Elias, ac Enwogion eraill perthynol i'r Cyfundeb. Gan y Parch. B. Hughes, Llanelwy ..........................281 2. Y Zoroastriaid, neu y Doethion o'r Dwyrain a'u Crefydd. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A....................................................... 286 8. " Tad Jane Ann." Gan Mrs. J. M. Saunders...............................291 4. Er Cof am Mrs. Edwards, priod y Prifathraw Dr. T. Charles Edwards, Bala. Gan y Parch. E. P. Jones, Aberystwyth..................................296 5 Dadl âg Undodwr........................................................298 6. Tonau.—Cynfal. Tan-y-Cwm............................................. 800 Babddoniaeth.—Y Cwch, 290. BEWyrddydd Haf (geiriau i Piwsig), 291. Dyn i farw wyf, 295. Englynion i'r ídiweddar Mrs. T. Lewis, A.S., Bangor, 299. Manion.—Medr yr Ysbryd Glân i gyfaddasu at feddwl dyn, 295. Gwaith a Symudiadaü y Cyfundeb.—1. Y Casgliad at Athrofa y Bala—2. Y diweddar John Phillips, Ysw., Southfieldì Sir Benfro.—3. Y Parch. Peter Ellis, Penycae, Euabon..............................................801—303 Cymdeithasfaoedd.—1. Y Gymanfa Gyffredinot.—2. Cymdeithasfa Llanrwst 305—312 Y Bhai a Hünasant.—Mr. Thomas Evans, Esgaireithin, Dehau Aberteifi .... 816 Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw. Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones. —2. Bryniau Khasia. Dosbarth Shella. Rhanau o Lythyr oddiwrth y Paroh. E. H. Williams.—3. Shillong.—i. Bryniau Jaintia. Dosbarth Shangpoong— Henaduriaeth Leol. Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Evans.—5. Silchar.— 6. Derbyniadau at y Genadaeth ...................................... 318—320 OAERNARFON: OYHOEDDWYD YN LLYFRPA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. JjT PRIS PEDAIR CEINIOG.] AUGUST, 1894.