Skip to main content

*■: Rh» 766.] [Llyfb LXIV. D ü x S O íl x Á.: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID GALFINAIDD. Dan olyê'iad y Paroh. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. GORPHENAF, 1894. 1. Y Paroh. John Roberts, Tai Hen—Llywydd Cymdeithasfa y Gogledd, gyda darlun ..................................................................241 2. Person ein Gwaredwr. Gan Mr. Evan Evans, Llanengan ..................242' 3. Barddoniaeth.—Yr Ymgnawdoliad. Gan Dyfed............................248 4. Y Zoroastriaid, neu y Doethion o'r Dwyrain, a'u Crefydd. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A.........................................................250 5. Hen Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gan y Parch. E. Owen, M.A., Pennal...... 255 6. Pigion o Lyfr Hen Weinidog ..............................................262 7. Llyfhau Newyddion.—1. Y Tadau Methodistaidd.—2. Cyfrol Goffa am 10 o Weinic'ogion Methodistaidd.—3. America, a Gweledigaethau Bywyd.—4. Y Gem Cerddorol.—5. Cambrian Minstrelsie..............................262, 263 Manion.—Sut i beidio pechu, 247. Ein gostyngeiddrwydd yn cyfateb i'n gras, 261. Cwestiwn nad atebwyd, 262. Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—Y Casgliad at Athrofa y Bala ............264 Cymdeithasfaoedd.—1. Cymdeithasfa y Blaina.—2. Y Gymanfa Gyffredinol 266—273 Y Ehai a Hunasant.—Mr. Thomas Ashton, Llawryglyn, Trefeglwys ..........274 Chonicl Cenadol.—1. Taith trwy Ddosbarth Mawphlang. Llythyr oddiwrth y Parch. Eobert Evans.—2. Dosbarth Cachar. Llythyr oddiwrth y Parch. T. J. Jones, M.A., Ph.D.—3. Cyfarfod yr Henaduriaath yn Jiwai.—L Gwaith ymysg y Merched. Ehan o Llythyr oddiwrth Miss L. Evans......275—280 CAERNABPON: OYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y OYFUNDEB GAN DAVH) O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. AiSJGirjJ XXXJNUJN : AÄtì±6AJJ'Jtí'W XV u-AJN i". M. JSVAjN» A'I FAB. fj| PRIS PEDAIR CEINIOG.] JULY, 1894. Jf I--------------------------------------------------------♦■