Skip to main content

Rhif 763.] [Llyfb LXIV. CYLCHGBAWN MISOL Y METHODTSTIAJD OAJL.FINA.IDD. Dan olygiad y Parch. H. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. MAI, 1894. 1. Y diweddar Dr. Saunders. Gan y Parch. W. J. "Williams, Hirwaen..........161 2. Ymadael oddiwrth Anghyfiawnder. Gan Emrys Ap Iwan ..................167 3. Hyuinau Newyddion ......................................................170 4. Y Zoroastriaid, neu y Doethion o'r Dwyrain, a'u Crefydd....................172 5. Gŵr Ddauddyhlyg Gan Mrs. J. M. Saunders *.............................177 6. Llyfbau Newyddion.—1. Cofiant y Parch. Edward Matthews.—2. Actau yr Apostolion.—3. Argraffiad Rhad o Hanes y Merthyron.—i. Duwinyddiaeth a'rBibl.—5. Amddiffyniad i'r Methodistiaid Cymreig.—6. Cofiant a Phre- gethau y Parch. D. Saunders, D.D.—7. Pwlpud Methodistaidd Dwyrain Morganwg, 1893.—8. Llyfrau Ysgol Cymru Fydd.—9. Cambrian Minstrelsie. —10. Pryddest Goffadwriaethol i'r diweddar Barch. David Saunders, D.D.— 11. Peniìlion Telyn.................................................. 181—185 Babddoniaeth.—" Ti wyddost fy mod yn dy garu " ............................177 Manion.—Ei gwrthod am ei bod yn rhad, 170. Pedr a Phaul, 171. Dylanwad Llyfrau, 177. Sancteiddrwydd Duw, 181. Addfwynder yr Iesu, 181. Effeith- iolrwydd Aberth Crist, 181. Llawenydd, 185. Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Mr W. Griffiths, U H., Rock (gyda darlun).—2. Y Tadau Methodistaidd: eu Llafur a'u Llwyddiant —3. Marw- olaeth y Parch. Jacob Jones, Prion.—á. Marwolaeth y Parch. Robert Hughes, Dyserth..............................................................186—188 O'b Dbemynfa.—1. Beddargraff Dafydd ac Ebenezer Morris.—2. Y Cynghorau Plwyfol.—3. Consul Americanaidd Abertawe ar y Genedl Gymreig.—i. Y Llong Genadol " John Williams."—5. Jubili General Booth............188—190 Cymdeithaseaoedd.—Cymdeithasfa Aberteifi..................................191 Gohebiaethau.—1. Cofiant y diweddar Barch. T. Jerman Jones.—2. " Sjmiud y Safle".................................................................. 193 Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. Evan Williams, Runcorn.—2. Mrs. Jones, gweddw y diweddar Barch. Lewis Jones, Bala................................196—197 Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Khasia. Pentref Mawphlang. Llythyr oddi- wrth y Parch. Robert Evans.—2. Dosbarth Shillong. Rhan o Lythyr oddi- wrth y Parch. R. Jones, B.A.—3. Bryniau Jaintia. Rhan o Lythyr i'r Plant oddiwrth Mrs Jenkins, Shangpoong.—á. Silchar. Llythyr oddiwrth Mìss Elizabeth Williams.—5. Derbyniadau at y Genadaeth..................198—200 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. ♦■ PRIS PEDAIR CEINIOG.] MAY, 1894.