Skip to main content

Ehif 762.] ' [Llytb LXIV. D Jtl X & ü Jti Jfr A.#. CYLCHGBAWN MISCL Y METHODTSTIATD OA.TjFINA.TDD Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. EBRILL, 1894.' dgtmtMîjíítaì). 1. Duw fel Gwrandawr Gwéddi. Anerohiad a draddodwyd i Efrydwyr Coleg y Bala. Gan y diweddar Barch. L. Edwards, D.D........................... 121 2. Hen Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gan y Parch. Robert Owen, M.A., Pennal. Ysgrifll.................................................................124 3. NewidCorlan..............................................................130 4. Symud y Safle. Gan y Parch. T. M. Jones, Penmachno ....................134 5. " Er ei fwyn Ef." Gan Mrs. S. M. Satmders................................138 6. Myfyrdod uwch bedd Marie E. Morgan. Gan Mr. "W. Jentyn Jones, B.A., Caergrawnt.............................................•................141 7. Ton.—Lawrence..........................................................143 Babddoniaeth.—Rhodio gyda Duw, 137. Toriady dydd, 141. Y diweddar Barch. Robert Roberts, Morfa Nefyn, 142. Manion.—" Yn Ngharchar," 138. Gwaith a Symudiadau y Çyfundeb.—1. Richard Davies, Ysw., Arglwydd Rag- law Sir Fôn (gyda Darlun).—2. Y Casgliad at Athrofa y Bala.—-3. Cofiant y diweddar Dr. Édwards o'r Bala.—i. Marwolaeth John Roberts, Ysw., Bryn- gwenallt.—5. Marwolaeth Mr. J. Jones, ManchesterJSouse, Merthyr.—6. , Marwolaeth y Cylchgrawn....................,........................ 144—149 O'b Dbemynfa.—1. Holl-bresennoldeb Natur Ddynol Crist.—2. Amser y nôd.— 3. Cynnadledd Crefyddau y Byd.—á. Dr. Dale ar y Cenadaethau.—5. Emyn gan Llawdden.—6. Carchar Phîlippi.. :..............................150—153 Y Rhai a Hunas^nt —1. Mr. 0. Griffith, Shop, Rhosgadfan, Arfon,—-2. Mrs. Eliza- beth Grifilth, Bron Madog, Talysarn, Árfon.—3 Mrs. Mary Jones, Post Office, Tregarth, * ger Bangor.—i. Mrs. Edwards, Rhydygwiail Uchaf, Cemmaes ..........................................................; 153—157 Cbonicl Cenadol,—1. Sylhet. Gwaith yn y Zenanas. Rhanau o Lythyr oddi- wrth Miss E. A. Roberts.—2. Silchar. Llythyr oddiwrth Miss Laura Evans. —3. Dosbarth Maẃlai. Rhan o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans. —4. Dosbarth Shangpoong. Llythyr pdâiwrth tì Siang Blah.—5. Cymun- rodd Mr. Edward J. Dayies, Iowa.—^6. Map o Fryniau Ehasia a Jaintia 157—160 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAYID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A*I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] APRIL, 1894.