Skip to main content

BCÌ Ehif 761.] [Lltfb LXIV. CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD Dan olygiad y Parch. N. CYNHAFÂL JONES, D.D., Rhyl. MAWRTH, 1894. 1. Myfiaetb. Gan y Parch. J. J. Eoberts, Porthmadog. Ysgrif III. rv. Ymffrost. 81 2. Gallu Eglwys Iesu Grist. Pregeth gan y diweddar Barch. J. Hughes, D.D., Caernarfon .............................................................. 88 3. Y Zoroastriaid, neu y Doethion o'r Dwyrain a'u Crefydd. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A., Llandiuam........................................ 94 4. Cenad Dros Dduw. Gan Mrs. J. M. Saunders.............................. 98 Babddoniaeth.—Y Graig sydd Uwch.......................................... 88 Manion.—Beth y mae Pleser yn ei Gostio, 93. Y Parrot a'r Barcut, 98. Y Drws, 101 Trugaredd Duw, 117. Defnydd Edef i Heddgeidwaid, 117. Modrwy Briodasol Luther, 117. Ymha Ysbryd y dylid myned i Foddion Gras, 117. Peryglon Cyfoeth, 117. Cydwybod, 118. Gwaith a Stmudiadau y Cyfundeb.—1. Y Casgliad at Athrofa y Bala.—2. Y diweddar Dr. Hughes.—3. Y Parch. T. Gwynedd Eoberts, Ehostryfan.— 4 Capel Llanbrynmair.—5. Bugeiliaeth yn Ngorllewin Morganwg.—6. Y diweddar Barch. Evan D. Jones, Llandudoch.—7. Cofìant Dr. Saunders.— 8. Calèndar yr Athrofa Dduwinyddol................................ 102—107 O'b Dbemynfa.—1. Symudiadau y Wesleyaid.—2. Yr Annibynwyr a Thrysorfa Gynnaliaethol.—3. Y Bedyddwyr a'u Forward Movement.—4. Y Presby- . teriaid.—5. Y Cenadaethau Tramor.-6. Gwlad y Matabele.......... 108—112 Y Ehai a Hunasant.—1. Elias Jones, Ysw., U.H., Gwredog, Amlwch—2, Y Parch. Henry Eurfyl JoUes, MynyddoynfBg..........................112—115 Cbonicl Cenadol.—1. Dosbarth Shillong. Llythyr oddiwrth Miss Bessie Wii- liams.—2. Pentref Mawdem. Llythyr oddiwrth y Parch. C L. Stephens,— 3. Dosbarth Shangpoong. Llythyr oddiwrth y Parch. W. W. Jenkins.— 4. Dosbarth Shella. Ehan o Lythyr oddiwrth y Parch. E. H. Williams.— 6. Map o Fryniau Khasia a Jaintia.—6. Derbyniadau at y Genadaeth.. 118—120 CAEENAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYPEFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BEIEN OWÈN. TEEFFYNNON : AEGEAB'FWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. jj^^ PBIS PEDAIE CEINIOG.] MAECH, 1894.