Skip to main content

Rhif 760.] [Llyfr LXTV. 30 R TT § 0 !R ir A: CYLCHGEAWN MISCL Y METHODISTIAID OALFINAIDD. Dan olygiad y Parch. N, CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. CHWEFROR, 1894. CsttntDgjíiaìi. 1. Peryglon Gwybodaeth Àrwynebol. Gan y Parch. John Roberts, Taihen...... 41 2. T Bobl Wynfydedig.. Gan y Parch. John Owen, B.A., Gerlan................45 8. Rhai o Anhebgorion Gwraig Rinweddol. Gan Mrs. "William Jones, David Street, Liverpool................................................................48 4. Hen Tsgolfeistriaid Mr. Charles. Gan y Parch. Robert Owen, M.A., Pennal. Tsgrif 1...................................................................51 5. Awyriad Addoldai yn Ngoleuni Gwyddoniaeth. Gan L. J.....................67 6. T Casgliad at Athrofa y Bala................................................64 7. Mr. Owen M. Edwards, M.A. (gyda darlun)..................................67 Ton.—Hyfryd ................................................................66 Babddoniaeth.—Terfyn Blwyddyn, 47. T diweddar Dr. Hughes, Caerynarfon 51 Manion.—A yw y byd yn myned yn waeth ? 45. Tr Eglwys yn y Canol-oesoedd, 57.—Gwybodaeth o Dduw, 64. Breuddwyd John Ẅesley, 64. O'rDbemynfa.—1. Llythyr y Parch. David Charles, Caerfyrddin, at ei frawd, y Parch. Thomas Charles, o'r Bala.—2. Llythyr y Parch. Rowland Hill at y Parch. David Charles.—8. "Gwasanaeth Cyfammodol."—á. Cyfrifiad 1891. —6. T Cwestiwn......................................................69—72 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. T diweddar David Jones, Tsw., U.H., Abertawe. — 2. Capel Newydd Taibach. — 3. Cofiant y Parch. Edward Matthews.—á. Casgliad Trefecca.—5 T Monthly Treasury.............. 73—75 T Rhai a Hunasant.—Mr. William Griffìth, Criccieth..........................75 Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Khasia a Jaintia. Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Shella. Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Evans.—2.* Sylhet.—3. T Cyf- yngder yn Ehasia a Jaintia.—á. Llydaw. Rhanau o Lythyr oddiwrth Mr. Evan Jones.—5. O Calcutta i Shella. Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. E. H. Williams.—6. Derbyniadau at y Genadaeth......................76—80 CAERNARPON: CTHOEDDWTD TN LLTFRFA T CTFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFTNNON : ARGRAFFWTD GAN P. M. EYANS A'I FAB PRIS PEDAIR OEINIOG.] FEBRUARY, 1894.