Skip to main content

Rhif 759.] [Llyfb LXIV. CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID ÖAOINAIDD Dan o/yglad y Paroh. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. IONAWR, 1894. (ígntttt)üíítaû. 1. Y Parch. George Williams, Llys Bran. Gan y Parch. W. Jenkins, M.A., Tyddewi.................................................................. 1 2. T Ddadl Eglwysig. Gan y Parch. George Williams, Llys Brân .............. 4 3. Adfywiad Crefyddol. Gan y Parch. R. Williams, Towyn .................... 7 4. "Cyfod." Gan y Golygydd .............................................,..10 5. " Y Sunamees Hono." Gan Mrs. S. M. Saunders.........................,.. 12 6. Llyfrau Newyddicn.—1. Picture of Wales during the TudorPeriod.—2. Hunan- gofiant, Pregethau, a Barddoniaeth y diweddar Barch. R. Hughes, Uwchlaw'r- ffynnon.—3. A Guide to Welsh.—4. Marwnad yr Hybarch Owen Thomas, D.D.—5. Hanes y Bedyddwyr yn Nghymru.—6. A Methodist Catechism for Children.—7. Elocution and Oratory.................................... 16,17 7. Y Casgliad at Athrofa y Bala..........................................,.....18 Tonau—Deisyfiad a Talsarnau ................................................20 Babddoniaeth.—Iesu, 7. O na chawn fy sancteiddio, 7. Cynghor, 9. Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Tremynfa.—2. Wythnos i Weddîo.—3. Pwyllgor yr Achosion Newyddion.—i. Cyfarfodydd y Jubili yn Nosbarth Abertawe.—5. Ymweliad Arglwyddes Somerset â Chymru.—6. Ein Llyfr Hymnau Cymraeg.—7. Cronfa Newydd Athrofa y Bala.—8. Newyddion Da. —9. Y Monthly Treasury.—10. Mr. David Bowland, Pennal.—11. Marwol- aeth y Parch. John R. Hughes, Brynteg, Môn.—12. Y Parch. J. Evans, Eglwya- bach, yn Nghapel Gomer.—13. Parch. Dr. Grifiith John.—14. Marwolaeth Myfyr Emlyn.—15. Marwolaeth y Parch. Alonzo Griffiths.—16. Ustusiaid Heddwch Ymneiüduol.—17. Cadair Eisteddfod Chicago.—18. Y Gyngres Ymneillduol.—19. Cymdeithasfa Aberdyfi....................,,........21—33 Gohebiaethau.—1. Coleg Trefecca. 2. Anhawsderau y Terfynau............ 33, 34 Y Rhai a Hunasant.—1. Mrs. Sarah Price, Gorwydd.—2. Mrs. Thomas, National and Provincial Bank, Casnewydd.—8. Mr. Edward Vaughan, Llanfor, Bala.................................................................. 35—87 Manion.—1. Ofn yn dysgu Gostyngeiddrwydd.—2. Lle i'r Iesu.—3. Pechod yn Goddiweddyd.—í. Ffydd.........................................,........ 37 Cronicl Cenadol.—1. Bryniau Ehasia a Jaintia.—Maram.—2. Shillong—Rhan o Llythyr oddiwrth y Paroh. R. Jones, B.A.—3. Shella—Rhan o Llythyr oddi- wrth y Parch. J. Roberts.—á. Y Cenadon Newyddion—Rhan o Llythyr oddi- wrth Dr. Griffiths,—5. Dosbarth Shangpoong—Llythyr oddiwrth ỳ Parch. W. M. Jenkins.—6. Map o Fryniau Ehasia a Jaintia—7. Y Casgliad Cenadol.— 8. Gwobrwyon i'r Plant,—9. Derbyniadau at y Genadaeth.—10. Rhoddion i'r Genadaeth ...............*...,................,...................87—40 CAERNARFONí CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNÓN: ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] JANUARY. 1894. m-------