Skip to main content

Y DRYSÖRFA. RhíF. XXIV.] RHAGFYR. 1832. [L ARWYDDIÜN YR AMSERAU. " Ojiì fedrweh arwyddion yr aniserau ?"—Mat xvi. 8. Dílai gogoniant y dyddian diweddaf fod yn fatter gweddi daer, ac yn wrthrych dysgwyliad hiraethlawn gan bobcristion. 'Er mwyn Sìon nithawaf, ae er mwyn Ierusalem ui ostegaf, hyd onid e]o ei chyfiawnder hi allan fel disgleirdeb, a'i hiaehawdwriaeth hi fel lamp yn llosgi.—Y rhai ydych yn cofio yr Arglwydd, na ddistewch; ae na adewch ddistawrwydd iddo, hyd oni sicrhao, ac hyd oni osodo lerusalem yn foliant ar y ddaear, Esa. 62 1. 6. 7. Darllener yr Ysgrythyrau canlynol, Esa. 62. a % 2, 3, 4. Mic. 4. 1, &e. Ier. 31. 4-^14. a 50. 4,5. Zech. 8. 20—23. loèl 2. 28—32. 2 Thes. 2. 8. 2Pedr3. 13. Dat. 11. 15., &c. Oni ddylem ni edrych yn ddyfal ar, ac ystyried yn ddifrifol yr, arwyddion lleiaf o godiad gwawr y dyddiau rhyf- edd hyny, pryd y " bydd gwybodaeth gogoniant yr Arglwydd yn llenwi y ddaear, fel y tüa y dyfroeddy môr.-" ac y bydd " teyrnasoedd y byd yn eiddo ein Hàrglwydd ni a'i Grist ef ?" Ae onid oes arwyddion o'r wawr hon yn ymddangos yn amlwg yn y dyddiau hyn? Ni a sylwn ar ddau beth :— I. Àrwyddion yr amserau hyny. II. Y pwysfttWi-ogrwydd o adnabod ýr arwyddion hyji " Oni fedrwch ar- wyddion yx amserau ?" Medd Iesu Grist I-. Yr arwyddion a welir ydynt a ganlyn. 1. Yspryd ehwilio i mcwn i'r proph- wydoliaethau, Dan. 9.2. " Myfi Dasièl a ddeaüais wrth Ìyfrau rifedi y hlyn- yddoedd, am y rhai y daethai gair yr Arglwydd at Ieremiah y prophwyd, y cyflawnai efe ddeng mlynedd a thru- gain, yn anghyfanedd-dra Ierusalem, yna y tröais fy wyneb," &c. Owel hefyd pen. 12. 4. Mae chwilio mawr i mewn i'r prophwydoliaethau yn y } dyddîau hyn, a Uawer o ddifinyddion ; enwog yn ysgrifenu ar hyny. Cyn- ualiwyd amryw gyfarfodydd yn Llun- dain i chwilio y prophwydoliaethau. 2. Taeniad cyffredinol o'r Ysgryth- yrau drwy'r byd, üat. 11. 6. " Ae mi a welais angel arall yn ehedeg yn ughanol y nef, a'r efengyl dragywydd- ol ganddo, i efengylu i'r rhai sy yn tiigo ar y ddaear, ac i bob eenedl, a llwyth, ac iaith, aphobl, gan ddywedyd a lief uchel, Ofnweh Dduw, a rhodd- wch iddo ogoniant; oblegid daeth awr ei farn ef: ac addolwch yr hwn a wnaeth y nef, a'r ddaear, a'r môr, a'r ffynnonau dyfroedd." Wedi hyny, gwelir y canlyniad. " Ac angel arall a ddilynodd,gan ddywedyd, Syrthiodd, syrthiodd Babilon, y ddinas fawj hono," Dat. 14. 6—8. Mae Cyml deithas y Biblau, a Chymdeithas y Cenhadau fel dwy aden yr angel hwn, yn cynnorthwyo gweinidogion y gair i fyned a'r Efengyl dragywyddol i blith yr holl genhedloedd 3. Pregethiad cyffredinol o'r efengyl ymhlith y cenhedloedd, " A'refengyl hon am y deyrnas a bregethir drwy yr Jioll fyd, er tystiolaeth i'r holl gen- hedloedd; ac yna y daw y diwedd," Mat 24i 14. Mae cenhadau Crist yn mynedar frys i gyrrau pellaf y byd i