Skip to main content

Y DRYSORFA. RiIIF. XXII.] HYDREF, 1832. [Llyfr ii. COPIANT BYR Y DIWEDDAR BARCHEDIG EBENEZER MORRIS, ü'r 7'îÌt Gwyn, Deheudir Cymru- Gwelais yu Rhif. 20. tu ilal. 248. ddymuniad oddi wrth "Rich. Jones, Iîala," am gael " ychydig o hanes rhai gwyr a fu yn enwog iawn yn eu dydd; ac yn eu mysg, y mae yn enwi y gwr Parchedig, a defnyddiol hwnw, Ebenezer Morris, lianes hyr am ba un a ymddangosodd yn y " Drysorfa Efangylaidd," am Èbrilì, 1826. Mi a gyfieithais yr hanes; ac os gwelwch ei fod yn deilwng o le yn eich Try- sorfa, cyhoeddwch ef, i aros cael un helaethach. Bydd yn dda iawn genyf weled hanes mwy cyflawn am dano gan y gwr Parchedig a noda Mr. R. J. neu ryw un oedd yn hysbys o horio. W. L. Ganwyd y Parch. E. Morris yn mhlwyf Lledrod, yn Swydd Aberteifi. Mab ydoedd i'rParch. üafydd Morris, yr hwn ydoedd bre^ethwr o enwoì,rrwydd mawr ymhlith y Trefnyddion Calfinaidd; ac a fu yn offeryn anrhydeddus i ddyfod a llawer i wybodaeth y gwìrionedd, Ebenezer ydoedd yr hynaf o bedwar o blant. Nid oes dim neillduol i'w nodi raewn perthyuas iddo yn moreuddydd ei ieuenctid. Paa oedd oddeutu dwy ar bym- theg oed syraudodd o dŷ ei dad yn swydd Aberteifi, i Drecastell, yn Swydd Frycheiniog, ac a fu yno ysbaid o amser, yn cadw ys?ol. Hyd yr amser yma yr oedd yn anwybodus o'r pethau a berthynent i'w heddwch, a di- wasgfa am ei gyflwr ysbrydol; ond pregeth y duwiol a'r defnyddiol gylchdeithiwr, Davydd William lìhys, a fu o fendith neillduol iddo : ac yn fuan iawn daeth i fod yn aelod o Gymdeithas y Treí'n- yddion Calfinaidd yn y lle a en- wyd uchod. Ar ol gweled profion amlwg o dduwioldeb, a doniau cyfaddas ynddo, caniatawyd iddo, ac anog- wyd ef at y gwaith mawr a phwysig o bregethu yr Efengyl i'w gyd-bechaduriaid, pan ydoedd yn bedair ar bymtheg oed. Yn fuan wedi hyn aeth oyd a'r Parch. David Parry, o Swydd Frych- einiog, trwy Ogledd Cymru, ac a bregethodd gyd â'r caruaidd, ac enwog Weinidog hwnw trwy y daiíh yn y rhan hyny o'r Dyw- ysogaeth. Ar farwoìaeth ei dad, ìlwyr ymadawodd a Trecastell, ac a ddaeth yn feddianydd o'r tŷ tadawl tirfferm yn mhlwyf Troed- yr-aur, yn Swydd Aberteifi. Cynllun mwyaf amlwg ei nod- weddiad ydoedd cywirdeb, diys- <ro<rrwydd diofn i weithredu, pan fyddai ei feddwl ẅédi cael bodd- lourwydd am yr anghenrheid- rwydd a chymhwysder unrhyw drefn ; yr hyn a amlygwyd yn foreu yn ei ymegniad am godì i fynu a chynnal dysgyblaeth eg- lwysig addas, îe hyd yn nod pan fyddai rhagfarn, Uygredd, a cliildynrwydd o'r mwyaf yn wrthwyneb i'rfath ymdrechiadaù. 2 0