Skip to main content

Y DRYSORFA. Bhif. xvur.] MEHEFIN, 1832. [Llyfr ii. PREGETH A draddoâwyd Ynghapel y Trefnyddion Calfinaidd, yn Rose Place, Liwrpool, Ionawr 8, 1832. " A phan ddel, efe a argyhoedda y byd o bechod."-—Ioan 16. 8 weinidogaeth, manyîrwydd ym- resymiadau, grym araethyddiaefh agosbâd angau, fec. ä'r enaid yn aros yn y tywyHwch-r—bu ôfn a braw uffern ar filoedd sydd yno yn awr. 2. Ond y mae y gair argy- hoeddi yn arwyddo ac yn cyn- nwys dwyn í'r amlwg—tynu y llen gudd—dyfod a pheth cudd- iedig i'r amlwg. Hefyd, y mae yn arwyddo, ymresymu yn olau ddiwrthddadl i gydnabyddiaeth y deall a'r gydwybod, megys mewn llys gwladol. Argyhoeddi o bech- od, ydyw dyfod a'i fai yn oleu ddiwrthddadl i gydnabyddiaeth dyall a chydwybod dyn. 'Tydi yw y gwr :' megys pe na byddai neb aralì yn bechadur ond efe, 1, M ae y cam cyntaf i fywyd yw profiad o argyhoeddiad o bechod, Rhuf. 7. 8. 2. Nad yw yr holl ymysgwyd gyda chrefydd heb hyn, ond ymysgwyd yngwlad nattur, ar dir y ddeddf, dan lywodraeth ys- bryd yr hen Gyfammod, yn ddieithr hollol i ogoniant Crist, a rhyddid yr efengyl. II. Y peth yr argyhoeddir o hono yw * o bechod.' 1. Yn ei nattur.—Rhaid cael dyn i edrych ar yr oll o'i becbad- urusrwydd yn y goìau am nattur pechod, ac yn ol hyny y gwel naturei sefylìra. Dangos betbyw pechod, beth sydd bechod, gwrth- M'ynebrwydd pechod i Dduw a'i briodóliaethau, deddf a phob iot Y peth pennaf yn y byd hwn yw créfydd ; a'r peth pennaf ymherthynas i grefydd ydyw profiad ysbrydol, a sancteidd- rwydd efengyîaidd. Y mae y bennod hon yn gorph o grefydd brofiadol, a'r drws iddi yw sylw- edd y testun, sef Argyhoeddiad o bechod. Llefarwyd y pennodau hyn gan Grist, i gysuro ei ddisgybl- ion, mewn golwg ar amser ei absennoldeb ef oddi wrthynt, o ran ei bresenoldeb corphorol. Y peth cyntaf er cysur iddynt yma, ydyw, addewid o'r Ysbryd Glan; ac yn y testun cawn oruchwyl- iaeth gýntaf yr Ysbryd, sef Ar- gyhoeddi, o bechod—'A phan ddel' Sylwodd, Fod yr Ysbryd yn yr eglwys erioed, ac y bydd ef ynddi byth, ond, * pan ddel,' yn ei ras, ei ddoniau, a'i oleuni, a'ioruchwyliaethau, mewn mesur prìodol i sefydliad goruchwyl- iaeth yr efengyl, 'efe a argy- hoedda y byd o bechod'—nid yn unig, nac yn bennaf Had Abra- ham o ran y cnawd, ond y byd, Cenhedloedd, ac fesur ychydig ac ychydig, y byd i gyd. Sylw. I. Ar natturyr oruch- wyliaeth yn y testun—' Argy- hoeddi.' 1. Nid ofn a braw a dychryn ydyw, y mae hyny yn ei ddìlyn i ryw raddau, mwy neu lái. ónd nid yw ofn a braw, ond pethau a efteithir gan ail achosion, m ègy s cystudd, profedígaeth, bloédd y