Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. XVI.] EBRILL, 1832. [Llyfr ii. BTrLWEBD mOETH A Jraddodwyd gan y diweddar Barch. T. Jones, Caerfyrddin, yn Nghapel y Tabernàcl, Bangor, nos Iau Chwef. 19. 1829. ' Ymcbwelwch, feibion gwrthnysig, a mi a iacháf eich gwrtbnysigrwydd chwi. Wele ni yn dyf'od atat ti; oblegid ti yw yr Arglwydd ein Duw. Dia» ffid yn ofer ymddiried am help o'r bryniau ac o" liaws y'mynyddoedd : dj»u fod iachawdwriaeth Israel yn yr Arglwydd ein Duw ni.* Ier. jii, $}. 23, Dau fatter sydd yn ngorph y bennod hon; sef, yn 1. Llwybr gwrthryfelgarwch Israel yn erbyn Duw, yn eu gwaith yn myned ar ol eilunod. 2, Llwybr trugaredd a gras Duw yn ymddwyn tu ag at Israel, yn eu dychweîyd yn ol o'u gwrthgiliad. Mae y testyn a ddarllenais o'rnatur yna. Sylwaf ar amryw bethau oddiwrth y ddwy adnod hyn, yn I. Yr alwad dirion, 'ymchwel- 1 wch/ II. Gwitbrychau gwael, mae yr álwad yn myned ar eu hol, f meibion gwrthnysig.' III. Yr addewid sydd yn cydfyned â'r alwad, 'amia iach- âf eich gwrthnysigrwydd chwi. V. Gwreiddyn ysgogiad a dyf- ödìad plant gwrtímysig ato, cyf- afflod Duw, ' oblegid ti y w yr Arglwydd ein Duẅ.' VI. Yr oruchwyliaeth sydd gan yr Arglwydd i'w dwyn hwynt adref: eu dwyn hwynt i ddarfod affl eu gobaith yn mhob man aràll; a gweled digon yn Nuw, * diau fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau, ac o liaws y mynyddoedd: diau fodIachawd- wriaetb yn yr Arglwydd ein Duw.' I. Galwad dirion, ' Ymchwel- wch/ mae y gair ymchwelwch yh dangos fod y rhaí y geîwir ar- tìynt wedi myned ar gyfeiliorn; canys pe büasent bwy yn cerdd- 6d yr iawn ffordd, ni buasai ang- enrheidrwydd gwaeddi araynt, yfflchwelwch. Sylwaf, 1. Fod hoìl ddynolryw wrth natur wedl gwyro trwy bechod. 2. Betfe sydd mewn dyn wedi gẃyro, mae yr oll sydd yn mhob dyn wedi gwyro; mae y deall wedi ej dywyllu, mae yr ewyllys yn gweithredu yn groes i Dduw, a*r serch ar bethau daearol, 3, Ara ba bethau mae pob dyn wedl gwyroP Am bob peth sydd mewn bod ; am Dduw, am dano ei hun, am ei gyflwr wrth natur, ae am berson Crist: hefyd mae efe wedi gwyro oddiwrth Dduw a'i i&iìh» awdwriaeth. II. Gywrthrychau'gwaeì nsae yr alwad yn myned ar' eu ho|. ' Meibion gwrthnysig;' neumewa iaith arall, meibion gwrthgjfliedig, rhai sydd yn ymgyndynu yn e» gwrthgiliad : mae gair gwrthnysig yn yr ysgrythur yn arwyddö ymgyndynu afrywiog ac anysí* wyth. Gwelwn fod a fyno gaiw. ad yr efengyl â'r pechadurjai4 gwaethaf a hyfaf, a mwyaf caìed, III. Mae yr&ddewid yn cyd- fyned â'r alwad, 'a nri a iaehgî1 eich gwrthnysigrwydd chwi.' Mm galwad yr efengyl a'i bendithion, mewn cysyìltiad a'u gilydd, fel y glocb aur a'r pomgranad wrth odreu mantell yr Archoffeiriad, Mae yma gloch aur a phomgran. ad yn fy nhestyn innau. Dynja y gloch aur, 'Ymehwelwch feibjôs gwrthnysig,' a phomgranad ya cydfyned â'r alwad, amia iacbc af eich gwrthnysigrwydd ebwi," Dyrua çloch %ur, 'Trowcb mh