Skip to main content

Y DRYSORFA. RfÌÌF XIV. j ÇHWEFROR, 1832. [JtíLYFR 41. COFrANT BYR AM MR. ROBERT HÜGHES, Bangor, Swydd Gàernarfon. Röbert HüGHES ydoedd fab i Mr. Cadwaladr Hughes, yr hwn oedd yn byw gerllaẁ Pentre 'r Foelas ; a'i unig blentyn ef oedd efe. Nid llawer o ddysgeidiaeth a gafodd efe gan ei rîeni. Pan oedd yn ieuangc, dodwyd ef yn Brentis mewn Masnachdŷ, gyda Mr. Gabriel Davies, yn y Bala. Yr oedd efe yn un Ilafurus iawn am gyrhaeddyd ychwaneg o ddysg, yn moreu ei oes. Yr oédd efe yn ganmoladwy am ddysgu ei gelfyddyd Pan yd- oedd efé ýn y Báía, ymwelödd yr Arglwýdd âg ef yn ffordd ei ras, ac a'i dÿg ef i'w dŷ ; ì*e, yn udo b'resWyìwyr ei dŷ. Yr' oedd efé gan nyny ŷn wr créfýddol pan ddaeth efe i bre- swylio' i Farigor. Lled ièuangc fetcrefÿddwr oedd efe pan ddaeth i'r' drèf hon. Yr pedd efe y prycj hwnẁ yn ẃr syml, isel- frÿdig, a gwylaidd 'îaẁn. Nid oedd efe ẁedi ymarfer hernawr eriöed arei ddaẃn yn gyhoèddus gydá gwaitìì ýr Arglwýdd. Gwr bychah iawn ëi ddonìau ýmad- rodd'pedd efe y pryd bwriẅ. Yr' oeífd ynd'dp, er hyný, y pryd hWhŵ ryw hedyri Éychàri fel hedŷn mwstard, yri fyç'hàn iaẅri yn y deçhrèu; otid ymhien ych- ydíg' Ò amser fe gynriyddodd ÿri * bren mawr; fél ý ùàfoddádar . y nefoectd riÿfbtì}ýn ei gatíghen.,1 . YroecŴ'Ŵf: RobWtìüghes yn ádýn o rttíwedíâáü mwy'ria chy ffredin. Fel gwr, yr oedd yn nodedíg o garedig at ei wraig, ùc yn hynod o oíalus am ei deiilu ymhob modd. Ýr . oedd yn, ofalus iawn am addoliad teulu- aidd, mewn anîser, ac allan o amser. Yr oedd efe yn eluseri- gar iawn i'r tlodion.trwy gyfranu iddýnt, a göfalu am danynt; ac y mae galar mawr yn eu pîith ar ei ol hyd heddyw. Yr oedd ynddo addasrwydd o gymmwys- derau i fod yn gymdeithasgar â phob math o ddyn—y tlodion a'r cyfbetbogion heîyd. Yroedd efe trwy ei ostyngeiddrwydd, ei larieidd-dra, ei onestrwydd, a'i gallineb, wedi ennill arory w o fawrion y byd i'w bairh^ yu fawr iawn. Yr oedd ele yn hyn- od o gymmwynasíí'ar i bawb. Bi hyfforddiant fyddai yn baròd, i'r profedigaethus ; a'i gyüghor doeth a ioddai efe yn rhwýdd ar fátterion bydol a chrefyddpi, er dadrus pob math ô anhawsderau ymliìifh brodyr neù gymmyjîoí- iòn. Yr oedd yri dìríon .ŵrth bawb, ac yr oedd pawb yri ei hoffi ef yn f'awr- Yr óedà* eferyn wr o gýrineddfau cryfion, à'i ra» yn'faŵf;. rii roddai achos tÌain- gwÿdd i neb; ác ni chymmerai dráöigwydä gan neb. DeWisẃÿd ef gaù Eg 1 ys y ^ Trèfriyddioîi Calfiriaidd ^n Maiu, góí i'fodí yn Henurisid yn eu plitH, Ýn y dewisiad hwri, câí. ŵyd b'òddiorirŵycid mawr p*sdâ<£ Ele à fu vri Ìlafurflf '*' iawn un * E