Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhip. 13.] IONAWR, 1832. [Pris 6c. Ychydig o gyfarwyddiadau defuyddiol pa fodd i ddechreu V flwyddyn newydd. I. Dechreüwn y flwyddyn gyda dwys ystyriaeth o fyrdra ac an- sicrwydd ein bywyd. Dywedwn gyd â Iob, " Pan ddel ychydig fiynyddoedd ni a rodiwn Iwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelwn." Yn mhen ychydig ni byddwn i'n gweled ar y ddaear: yn fuan iawn fe fydd ein annedd-dai, ein mas- nachdai, ein haddoldai, &c. yn wag o honom : byddwn wedi ein gorchfygu, newid ein hwyneb, a'n danfon i ffordd, i'r tŷ rhag- derfynedig i bob dyn byw. Yn fuan iawn, byddwn yn gwybod pa fath fydd ein sefyllfa mewn byd tragywyddol ac anghyfnewid- iol. Òs byddwn farw yn ein pechodau, bydd ein hâf wedi darfod, a chynhauaf yr enaid gwerthfawr wedi myned heibio am byth. Nyni a fyddwn mewn cyflwr llwyr anobeithiol. Bydd. -wb yn gwaeddi, O na wrandaw- semar lais ein hathrawon, y rrbaâ'a fu yn dweud mor ofnadwy oedd ein cyftyrau, ac vn ein taer aBnogi gredu yn Mab Duw. Ond troi cîast íyddar at eu holl alwad. ♦iyMdarfu i ni; casâu addysg, a thaflu geiriau Duw o'n hol a wnaethom; a dyma ni yn awr mewn gwlad ofnadwy yn cael ein poeni nos & dydd ! O mor dda fyddai genym glywed cy- hoeddiad oddi wrth Dduw ein bod i gael gojlyngdod ymhen can miliwn o flynyddau o'r carchar fewn ! Oad nid oes obaith, mae ^Ngywyddoldeb fel wedi ei ar- graphu ar bob peth. Trag'wyddol wae ! ! Trag'wyddol ochain ! ! Trag'wyddol ringcian dannedd!! Trag'wyddol dlodi ! ! &c. Ond, o'r ochr arall, os byddwn "marw yn yr Arglwydd,'' sef mewn undeb ag ef trwy ffydd ; elw trag'wyddol fydd i ni, ni ddychwelwn mwy i'r byd drwg presenol, l!e mae 'r liew rbuadwy am ein difa bob munud â'i dem- tasiynau Uymion, ac â'i gyhudd- iadau haerllug, &c. Ni chawn ein blino gan gorph y farwolaeth mwy, ond yn angau cawn ddweud, w' y gelynion a fu yn ein bìino, ní chawn eu gweled ond hyny; ond cawn " weled Iesu fel y mae, a bod yn debyg iddo ;" cawn ym- hyfrydu judcío a'i folianu ; cawn ei gyd glodfori gyda ein hen dadau a'n brodyr y rbai y bu yn ddagenym gaei eu cwmni lawer o-waith; cawn eistedd gyd âg Abraham, Isaac, a lacob, yn nhoyrnas nefoedd, ac uno â hwy yn y gân hono, " Iddo ef yr hwo an carodd, ac a'n golcbodd oddi wrth ein pechodau yn ei waed, &c. H. Dechreuwn y flwyddyn gyda hunan-ymholiad. Holwn ein hunain pa fodd y darfu ini dreulio y rhan a aeth heibio o'n hoes. Yr ytlym yn rhy barod j weled a son am feiau eraill; ac yn barod i feddwl yn aml, gan nad ydym ytí jeuog o'r pechodau ag maent hwy ^ö euog o honyn't, y bydd hi yn dda arnom ; ac ond odid ein bod yn euog o bechodau