Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. x.] HYDREF, 1831. [Llyfr i. PREGETH A bregeth'jyyd ar ail agoriad Capel Surrey, Llundain, (Capel y mae y Parch. R. HiU yn gteeinyddú,) Âtcst 29, 1830, gan y Parch. J. Sibree, o Goventrŷ. Psalm I. 3.—" Cesglwch fy Saint ynghyd attaf fi." Mae yr athrawiaeth am y farn gyffredinol, yn athrawiaeth hur ysgrythyrol,—athrawiaeth yn cael ei deall a'i chredu, nid yn unig o dan y newydd, ond hefyd o dan oruchwyliaeth yr hen Desda- ment. Nid oes iaith a ddichon fod yn fwy amlwg a chynwysfawr, ar yr achos yma, na'r eiddo Iob, yr hwn a dybir ei fod yn cydoesi â Moses, " Canys myfi a wn fod fy Mhrynwr yn fyw, ac y saif yu y diwedd ar y ddaear. Ac er ar ol fy nghroen i bryfed ddifetha'r corph hwn, eto caf weled Duw yn fy nghòawd; yr hwn a gaf fi i mi fy hun ei weíed, a'm llygaid a'i gwelant, ac nid arall, er i'm harenau ddarfod ynof.'' Mae y Salm o'r hon y dewisasom ein testyn, yn cynwys disgrifiad ar- dderchog o'r farn gyffredinol, Yma y gelwir ni i edrych ar ym- ddangosiad ofnadwy y Barnwr mawr, " Ein Duw rii a ddaw, ac ni bydd ddistaw, tân a ysa o'i flaen ef, a thymestl ddirfawr fydd o'i arogylch." Y rhybudd a roddir i'r amrywiol dystion a ddisgrifir yn yr adnod ganlynol ; " geilw ar y nefoedd oddi uchod ; ac ar y ddaear i farnu ei bobl." Ac yn olaf gelwir arnom ni i sylwi ar y canlyniadau diweddaf y dydd hwnw, "Cesglwch fy saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaeth- ant gyfamod â mi trwy aberth ; a'r nefoedd a fynegant ei gyfiawn- der ef; canys Dnw ei hun sydd fainwr. Selaii." Un o gyfansoddiadau mwyaf ardderchog y Doctor Watts ydy w eî aralieiriad o'r 50 Salm, yn yr hwn y mae yn amlwg yn cyfeirio at ddydd y íärn gyffredinol. " Ni Watwof Atheist mwy hir oediad Duw ; Ni chwsg ei ddial chwaith, ond wele y dydd .' Ac wele 'n dod y Barnydd gyd a'i gard, Tymestl a thân a'i dilyn eí i lawr. Pan y daw Duw, pawb oll a'i parchant ef j Tra chryn pectìadur, gorfoledda'r saint Nef, daear. uíîern, deuwch oll ynghyd, A chlywch ly nghyfiawn farn, a dedryd dyn ; Yn gyntaf eesglwch fy saint oll ynghyd, O'r tiroedd pell cbychwi angelion glan, Pan dychwel Crist, deflroed pob llawen nwyd, A bloeddiwch saintiau 'nawr IachawdwTÌaeth.,f Gellirystyriedein testyn megis awdurdod a roddir gan y Barnydd raawr i'w angelion—yr ysbrydiou gwasanaethgar hyny sydd yn gwneuthur ei ewyílys, ac yn gwrandaw ar lais ei awdurdod. Mae iaith y testyn yn cydgordio â'r ymadrodd hwnw gan ein Har- glwydd pan y mae yn cyfeirio at ddyfodiad Mab y dyn, mae yn dywedyd, "Ac efe a ddenfyn ei angylion a mawr sain udgorn, a hwy a gasglant ei etholedigion ef ynghyd o'r pedwar gwynt, o eithaf y nefoedd hyd eu heithaf- oedd hwynt." Ond yn flaenorol i'r casgliad olaf cyffredicol hwn o'i saintiau ynghyd i'r farn. Mae lehofa yn eu casglu yn nghyd mewn amrywiol ffyrdd, ag amrywiol foddion rhagluniaeth à gras hefyd. Yn flaenorol iddo eistedd ar orsedd barn, yr ydym yn ei weled ar orsedd gras, ac yr ydym yn ei glywed yn dywedyd, 'Cesglwch fysaintynghydataf fi7 Chychwi, fy nirodyi crist'nog- 2P