Skip to main content

Y DRYSORFA. RjHIF. IX.] MEDI, 1831. [Llyfr i. BYWGRAFFIAD, Cojiant am y Parch. Peter Roberts o Ldnsannan* (Parhad tu dalen 227; Pan aeth cyfaill iedrych am dano yu ei afìechyd a'i waeledd, gof- ynodd iddo pa fodd yr oedd, dywedodd yntau, "Wel, wel, dyma effaith y cwyno y bûm accw lawer tro, i'w weled hedd- yw"; gan ddangos 1 hanau o'i gorph, mor waelion oeddynt. Yna adroddodd yr Yegrythyrau canlynol, a'i enaid yn llawn o hwyl nefolaidd; "Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diweddary ddaear. Gwaed Iesu Grist ei Fab ef sydd yn ein glan- hau ni oddiwrth bob pechod. Er llygru ein dyn oddiallan, er hyny y dyn oddimewn a adnewyddir o ddydd i ddydd." Mae'r sylfaen yn ddigon cref. Mae y tystiol- aethau yn ddigon cedyrn i'r pen- af o bechaduriaid i bwyso arnynt. Dro arall, pan ddaeth cyfaill i ymweled agef, dywedodd, Wele, ymayr ydwyf etto, mae yn rhy- fedd fy mod yn fyw; nid ydwyf ỳn gallu cymmeryd dim ymborth ers amryw ddyddiau ; mae rhyw ddyben gan fy Nhad nefol yn hyn; mae rhy w anmhuredd ynof etto heb ei lanhau ; mae yn cyd- ddarfod gyda mi, hyny yw o ran fy nghorph; mae fy rhanau tu- fewnol wedi darfod. Mae y geir- iau hyny yn gynnaliaeth a grym niawr i'm henaid yn yr amgylch- iad yma ; "Wele, ar fy heddwch i mi chwerwder chwerw; ond o gariad ar fy e.naid, y gwaredaist ef o bwll llygred 1^6*7' Dywedodd yn ogoneddusiawö am y cyfammod, ac am gadernid y sylfaen; a bod gwaed Iesü Grist yn ddigon rhinweddolilan- hau y pechadur mwyaf aflan, ac i buio 'r gydwybod mwyaf euog. Yr oedd, trwy holl ystod ei gystudd, o ran ei feddwl, yn hynod dawel. A phan aeth ỳn rhy wan i ymddyddan, a llefaru geiriau, gwelid ei wefusauyn ys- gwyd, a'i ddwJaw yn curo yn- ghyd, megis y gwelwyd ef lawer gwaith pan meun gorfòledd. Yn yr agwedd ryfedd hon y trefnwyd iddo yn helaeth fynediad i mewn i dragywyddol deyrnas ei Arglwydd, a'i Iachawdwr lesu Grist, Ebrill 23, 1829 yn 58 blwydd o'i oedran. Gadawodd weddw a saith o blant, i alaru am briod anwyl, a thad tyner. Ebrill 25, wedi i dyrfa liosog ymgasglu ynghyd, Gwedd>odd Mr. Davieso'r Groes, a phregeth- odd y Parch. John Davies o Nantglyn ar yr achlysur, oddi- wrth Psal. cxxvi. 6. Yn ganlynol, fe gymmerwytí y corph gan dyrfa fawr i'r tŷ rha jç-derfynedig i bob dyn byw, lle yr erys hyd ganiad yr udgorn diweddaf, pryd y bydd y rhan a hauuyd mewn gwendid yn cyfodi mewn nerth, a'r hyn a hauwyd mewn anmharchyncyf- odi mewn gogoniant. GelUr dywedyd am Mr. Peter Roberts, fel difeinydd a phregetti- wr, fod ei olygiadau yn dreidd- 2 h