Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. vm.] AWST, 1831... [Llyfr, i, BŸẂ'GRAFFÌAD. Cof-nodiàdau am y diweddar Barch. Peter Roberts 0 Lansannan, ŷr kum a ymadawodd or byd hwn,Ebrill 23> 1829, yn 58 blwydd ei oedfan. Y Pàrch. Peter Roberts oedd fab i John ac Ann Roberts, y rhai oedd yn byw raewn tyddyn Dÿchan, a elwir Bryn-anllech,neu Bryn nunt y llech; yn mhlwyf Llänsannan, Swydd Dinbych. Unig blentyn ei rieni ydoedd. Ganwyd ef Mawrth 11, 1770. Pan ydoedd yn wyth neu naw oed, dysgodd ddarllen Cymraeg gan ;ei rieni gartref: canys nid oédd Ysgol Sabbothol y pryd hyny. Yn ganlynof, rhoddasant ef ,yn yr Ysgol yn Llanfair Talhaiarn, gyda Dafydd John Pierce, yr hwn a elwid yn gyff- redin, Dafydd Brydydd hir, lle y dỳsgodd ddarllen Saesoueg yn fuaü, Ysgrifenu, a Rhifyddiaeth, &c. ■ Yr ôedd ei dada'i famyn rhieni teréfyddol a duẅiol, ac yn aelod- au ö Öymdeithas y Trefnỳddion fcJalfinàidd ytí Tan y frou, ger llaw Llansannan. Yr oedd yntau yn fachgen o dymer siriol a charedig, ac yn hynod o ymofyngar amwybodaeth yBgrythyrol, &c. Efe a gafodd ei faetíiu yn addysg ae athrawiaeth ŷr Arglẁydd er bore ei fy wyd. Pan oedd o ddeutu ugain oed, daeth ystyriaethŵu difrifol a dwysion ar ëi feddwl mewn per- thŷnas i'ẃ gyflwr rhyngddo a Düw, nèu éisefyllfatfelpechadur ger bron Duw. Bfe gafodd gy m- ri»ortk gán yr Arglẁydd i gredu, ŷt bjú ©*r blaen (fel. yr ofnái) nad oedd ond mewn hanes ga-n- ddo. Yn y cyfamser (fel Pa-nl gyda'r dísgyblion gynt) dechreu- odd nesâu at y cyfeillion yn Tatt y frön ; y rhai wedi cael llawn foddlonrwydd mewn perthyttas i'w egwyddorion, ei brofiad, a'i ymarweddiad, a roddasant. yn un fryd ddeheulaw cymdeithasiddo. Yn y flwyddyn ganlÿöol, sef 1791, daeth adfywiad oädiwrth yr Arglwydd* i amryw fearthau Gogleddol Cymru; ac yjnhlith ereill i Dan y fíon. Yprydbwn cafodd Peter Roberts; ác ereill fwynhau graddau di-brin o orfol- edd yr iachawdẅriaethí yr hyn a gynnyddodd eî brofiadyŵ-i ddon- iau ysprydol i raddaú ẁeîaeth. Yn ganlynol, tueddẁỳd ei fe- ddwl i gynghori a rhybuddio ereill. Gallasai ddywedyd mewtt gradd helaeth, fod cariadCrist ynei gymmell ef i'r gorchwyl pwys- fawr hwuw. Yn y cyfamser, hÿsoysodd ei feddwl i'r Henuriaid/ác ereill yn Tan y fron, ac a ymgyiighorodd â hwynt, y rhai a'i hannogasant i fyned gyda Mr. Jofctt Davies o Nantglyff i gyhoeddiaä^sábboth ; acfellyybu. Wedihynyicafodd gaiíiatadi arfer ei ddawn mewn lleoedd aitial, a maîi#&r eyfagos i'w gartref. Yn byfl ý bu yn fryddiawn a diwyd, Sa*r Arglwydd hefyd yn ei gynnöcthwÿo. Yn gattlynol i hy*y, fe'i galwyd i ymddangos.yn y cÿŵẃd raisol; 2G