Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. ìv.Í Î3BRILL, 1831. LLi^yru ?.] BYWGRAFFIAD. HANES BYWYÍ) A MAIiWOLAETH MR. LEWIS EVAX, Pltciif Llanllufja)), Sunjdd Dréfalduyn. (Parhad tu dal. 07.) Yr oedd Lewis Evan yn y dydd- iau boreuol hyny, yn gadarn yn cyoghori yr ieuengctyd i beidio â threulio amser cwsg yn eu eyf- eillach rhagbarotoawl i bríodi, ac i ochelyd eyfeiliachu heb amcanu yn syral i biíodi. Ac fel nad yni- ddangosaiei íbd yn rliwymo baicb ar ereill heb ei godi ei hun, ad- roddai yr hanes a ganlyn. Pan oedd yn bwriadu cyfeillachu yn rhagbarotoawl at briodi, aeth at y tŷ lle y preswyìiai y fereh, yn y djdd, a gofynodd ichli ara ddyf- od i'w bebrwng ef ychydig o ffordd, yr hyn a wnaeth. Gwedi hysbysu iddi ei fwriad, efe a ddymunodd arni ystyried y peth yn ddifrifol hyd oni alwai efe heibio drachefn. Y cyfeillach rhagbarotoawl hwu a ddibenodd mewn priodas; ac ni chymraer- wyd dim o'r nos, na llawer o'r dydd ar yr un waith, i gyfeillachu ar yr achlysur. Cafodd Lewis Evan lawer o groesau ac erlidigaethau, fel y gwelir yn Nrych yr Amseroedd, tudal. 97 a 101, lle y mae yr hanesion canlynol. " Gan fy mod eisoes wedi dyfod a'r hanes cyn belled a chwr Sir Ddinbych/' raedd Syl- wedydd wrth Ýmofyngar, " ad- roddafi chwi hanes tra rhyfedd a ddigwyddodd yn more y diwyg- iad yn y wlacl hono. Yr oedd un Lewis Evan, pregethwr teith- iol, wedi addaw dyfod i bregethu ar brydnawn Sabbath, ar fryn J bychan gerllaw y ílordd o Wyth- .erin i Lansannan. Yr oedd yn y cyfainser ŵr yn byw gerllaw a fyddüi yn ymhyfrydu 'n fawr mewn cellwair a choeg dcligrif- wcb. Meddyliodd hunw un- waith am fyncti i'r Llan ; ond oinodd y delid ef yn rhy hir, os âi ef yno, ac y collai y difyrwcli o wawdio y pregethwr. Ond wedi aros yehydig yn y dafarn, acth tu a'r i!e yr oedd y cyfaifod i fod ynddo : a chan naól oedd yno neb wedidyfod, gorwedíiodd v gwr i law.a chysîrodd. Y'rohcn ennyd, daeth yno ẁr araiî, cyn i'r bobl ymgynuull yr.gbyd, a chanfu y dvn a ddacth o'r üafarn, yn cysgu. Rhodiodd y gv, r i fynu ac i wared ar hyd y brŷn, i aros i'r bobl ddyfod yWhyd; ac wrth edrych o'i «-«nipas, caní'u welltyn praff, megis wedi tti blanu yn y ddaear; ymaflodd ynddo, a chanfu yn ebrwydd mai powdwr oedd ynddo, ac wedi iddo gloddip â'i la;v, eaí'odd dywarchen fechan, a phowdwr oddi dani, a ffos neu rigol fuiu yn cyrhaeddyd i ben y bryn, a phowdwr yncìdi obenbwygilydd; ac ar ben y bryn le crwn wedi ei dori yn y'ddaear, o gyleh dwy droedfedd drosto, ac ynddo lawer o bowdwr, agweiit yn ei orchudd- io yn dra chywrain, a thywyieh wedi eu rhoddi yn diefnusarbob man, fel na byddai i neb nnimeu fod yno un «iuth oberyyh Daríu i'r gŵr a ganfu y gw/dltyn grafu