Skip to main content

ERbifc'&' ISMfe'i'SlP MÄWRTH, 1831. Pris 6c. I y drysorfa: i - ü ■ k T9 -CTNmÉjËPETHAU TSPRTDOL A BüDDIOL—CTH0ÈDDED16 DAN % «PolYGlAD T TBEFNYDDION ÇALFINAIDD. . g CYNNWYSÎAD. Cofiant Blr. Lewis Evan ......., 65 Llythyr y Parch T. Charles...... 68 Adfyi'yrdodau Esgob Beveridge *.. 6y Coiìant Johu Dayies o Liverpool.. ib. Cofiaut Mr. T. Edwards o Lan- goileu .................... 71 Coft'adwriaeth aui Aun Parry Bryn mulan.........,.......... 72 Beth yw Gwirionedd ? ..........75 Byr ddywediadau.............. 78 ima%)ddion cynnwvsfawr......79 Bridgẃ ar Psalni 119....___.. m£ 80 J l'sgol Sâbbothol Dolgellau......83 Cofnodau Cyradeithasfa DolgŴau TarddiantparhadyGosp am bechód Gofyniad yughyicn treth egiwysig Àm íiydd ac angürediniaeth...... Haaesiaeth Cennadol, Scc, ....... Nswyddion da o Ffraingc........ Marwoiaeth y Parch, T. Jone».... Y Seaedd Ymertìdrol............ Iwerddon..................... Beigium, Poiand, ac Itali ......*,.". Portugai a Ffiiiiand . ^,....-. ..}.. Amrywiaethàu Barddoniaeth . •*«■ AT EIN ÖOHEBWYR. Tuag at gyflenwi ein íthifyn nesaf o'r Drysorfa, derbyniwyd 'yr. ysgrifenadau canlynol :—Peíà anhygoel,yan Minimua; Galareb am y diiceddar Bagrch. T.jones, Çaerfyrddin, aaẁ John Phiîlim; íôn- nodáu Ahthem,*gaìi loan Evan; l'enmllion Cenhadol, ỳoA J„ Erans ; Oofiant Mr. ^osiah JDavies o Lundain, a Buddioideb Ysÿotëbn sab- '.boffiol, ÿüìi loan ap Iorwert'i; sylwedd Pregith y diweddar Barch. T. Joncs o \Gaerfŷrda^n:; Erdd^gan^ gan Mt. T.Price, Builth; TraethawÌar Yinpryd, gan J. R.J ; ÿsgrif R. W. ^LU ysgrifJ.J.* CẂDEITHASFA.—Cynniìlir CymdeiÜiaifa j Meŵodifltiaid Calfinaidd yn Rhutírin, Mawrth 3 a 4, 1831, Dylai pob ysgrif a gynnwysa Draethawd arWngcoI>difinydd- iaeth, neu*Fyw£raffiad, fod mewnìiâw y dydd cyntaf o boh mis: neu y faû belfói erbyn v ÌOed o r mis. Helyn tion, &c erb y 18ed. - -' ' -: ' ■","•* . "'\ . CYHOEDDWYÖ, COFIANT Y PARCH. J. JONES, TREFÎ'YNNON, PHs e&. March, 1€31. . _ - .._...* '* Çacrllcon: Afgraffttyâ 0hJ. Parry,